Par iecirkņa inspektoriem

Saskaņā ar Valsts policijas 22.11.2017. Iekšējo noteikumu Nr.29 ,,Iecirkņa inspektoru dienesta pienākumu izpildes organizācijas noteikumi” 4.punktu, valsts policija  jānodrošina Daugavpils iecirkņa apkalpojamās teritorijas (Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads un Ilūkstes novads) pašvaldības iestādēs informācijas izvietošanu par Valsts policijas iecirkņa inspektoru apkalpojamajām teritorijām, apmeklētāju pieņemšanas laiku un vietu.

Daugavpils novada administratīvo teritoriju apkalpojošie iecirkņu inspektori apmeklētājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00. un apkalpo sekojošas teritorijas:

Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas Sēlijas nodaļa 

Teritorija Nr.4
Atbildīgais vecākais inspektors majors Aleksandrs Avsejevs, 

pieņemšanas vieta Daugavpilī Lielā ielā 45 Daugavpils novada Demenes un Skrudalienas pagasti