Par tīrāku Latviju!

Šogad Silenes pamatskolas saime talkoja 12.aprīlī. 1.-9.klases

skolēni strādāja pie skolas teritorijas uzkopšanas.

Mēs visi labi pastrādājām, darot mūsu Latviju tīrāku un skaistāku!
Saimniecības vadītāja Lūcija Voitkeviča