Pārbūves darbi Baznīcas ielā

16.novembrī noslēdzās pirmais būvdarbu posms Silenes ciema Baznīcas ielas pārbūvē un, kā dāvanu mūsu valsts svētkiem, būvdarbu veicējs “Latgales Ceļdaris” uzklāja uz ielas pirmo asfalta seguma kārtu.
Plānotais ielas pārbūves garums 0.817 km. Pārbūvējamais ielas posms nodrošina savienojumu ar valsts reģionālo autoceļu P68 Daugavpils—Skrudaliena—Baltkrievijas robeža (Silene). Esošās ielas brauktuves platums ir vidēji 4.5-5 m, visa posma garumā iela bija bez seguma.
Iela ir blīvi apdzīvota un savieno mājsaimniecības ar Silenes ciema centru, kur atrodas Skrudalienas pagasta pārvalde, ārsta prakse, pasta nodaļa, kultūras nams, Silenes pamatskola, bibliotēka, veikali, kafejnīca, kā arī nodrošina piekļuvi sabiedriskā transporta autobusu pieturai, kas atrodas uz Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils—Skrudaliena—Baltkrievijas robeža (Silene).
Iela kalpo arī cilvēku piekļūšanai kapsētai un Silenes katoļu baznīcai, kas darbojas un ir ievērojamais sakrālais objekts. Pašreizējs ielas platums nepieļāva autotransporta novietošanu, apmeklējot kapsētu, jo tas traucēja autotransporta kustībai, tādēļ ir plānots izbūvēt nelielu stāvlaukumu un arī blīvi apdzīvotā ielas posmā ierīkot ielu apgaismojumu.
Projekta īstenošanas rezultātā Baznīcas ielas klātnei tiks izveidots asfalta segums, nodrošinot satiksmes drošību un augstu komforta līmeni, klātnes platums tiks paplašināts, ielai tiks sakārtota virsūdeņu novadīšanas sistēma, izveidots apgaismojums, kas uzlabos dzīves vidi pašvaldības iedzīvotajiem.
Kopēja būvdarbu summa ir 220357,43 eiro, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 64769,66 eiro.