Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2020.02.19 SkrudPP 2020/2 Malkas piegāde Skrudalienas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām Pabeigts
2019.09.23 SkrudPP 2019/5 Degvielas iegāde Skrudalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2019.06.26 SkrudPP 2019/4 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes pamatskolai 2019./2020. mācību gadā Pabeigts
2019.05.15 SkrudPP 2019/3 Baznīcas ielas pārbūve c.Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā Pārtraukts
2019.03.28 SkrudPP 2019/2 Baznīcas ielas pārbūve c.Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā Pārtraukts
2019.02.20 SkrudPP2019/1 MALKAS PIEGĀDE SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDES IESTĀŽU VAJADZIBĀM Pabeigts
2018.09.25 SkrudPP 2018/5 Degvielas iegāde Pabeigts
2018.04.06 SkrudPP 2018/4 Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Pabeigts
2018.02.26 SkrudPP 2018/3 Malkas piegāde Skrudalienas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām Pārtraukts
2018.02.07 SkrudPP 2018/2 Malkas piegāde Skrudalienas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām Pārtraukts
2018.01.10 SkrudPP 2018/1 Degvielas iegāde Pabeigts
2017.11.17 SkrudPP 2017/6 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils novada Skrudalienas pagasta teritorijā Pabeigts
2017.06.13 SkrudPP 2017/5 Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Adami –Skrīveri” 0,000 – 3,524 km 2.būvniecības kārta.” Pabeigts
2017.04.24 SkrudPP 2017/4 Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Pabeigts
2017.02.21 SkrudPP2017/3 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes pamatskolai 2016./2017. mācību gadā Pabeigts
2017.02.13 SkrudPP 2017/2 Malkas piegāde Skrudalienas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām Pārtraukts
2017.01.10 SkrudPP 2017/1 Degvielas iegāde Pabeigts
2016.09.07 SkrudPP 2016/9 Papildu būvdarbi objektā Skrudalienas pamatskolas ēkas telpu Nr.16 un Nr.37 atjaunošana Skrudalienas pagasta bibliotēkas vajadzībām Pabeigts
2016.08.16 SkrudPP 2016/8 Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Adami –Skrīveri” seguma atjaunošana”, Pk. 0,000 – 3,524 km Pabeigts
2016.06.28 SkrudPP 2016/7 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes pamatskolai 2016./2017. mācību gadā Pabeigts
2016.06.14 SkrudPP 2016/6 Skrudalienas pamatskolas ēkas telpu Nr.16 un Nr.37 atjaunošana Skrudalienas pagasta bibliotēkas vajadzībām Pabeigts
2016.05.02 SkrudPP 2016/5 Lietota autobusa iegāde Skrudalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2016.02.05 SkrudPP 2016/4 Malkas piegāde Skrudalienas pagasta pārvaldei Pabeigts
2016.02.03 SkrudPP 2016/3 Malkas piegāde Silenes pamatskolai Pabeigts
2016.02.02 SkrudPP 2016/2 Malkas piegāde Skrudalienas pamatskolai Pabeigts
2016.01.11 SkrudPP 2016/1 Degvielas iegāde Pabeigts
2015.10.15 SkrudPP 2015/12 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Skrudalienas pagasta izglītības iestādēm 2015./2016. mācību gadā Pabeigts
2015.08.07 SkrudPP 2015/11 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Skrudalienas pagasta izglītības iestādēm 2015./2016. mācību gadā Pabeigts
2015.07.01 SkrudPP 2015/10 Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā Pabeigts
2015.05.20 SkrudPP 2015/9 Iekštelpu būvdarbu veikšana Silenes pamatskolas vienkāršotā atjaunošanā Pabeigts
2015.06.02 SkrudPP 2015/8 Pašvaldības ceļa Nr.38 „Ezerne – Silene” klātnes atjaunošana Pabeigts
2015.05.25 SkrudPP 2015/7 Iekštelpu būvdarbu veikšana Silenes pamatskolas vienkāršotā atjaunošanā.PĀRTRAUKTS Pārtraukts
2015.03.03 SkrudPP2015/6 Silenes ciema siltumtīklu pārbūve Pabeigts
2015.03.10 SkrudPP 2015/5 Malkas piegāde Skrudalienas pagasta pārvaldei Pabeigts
2014.03.09 SkrudPP 2015/4 Malkas piegāde Silenes pamatskolai Pabeigts
2015.03.06 SkrudPP 2015/3 Malkas piegāde Skrudalienas pamatskolai Pabeigts
2015.02.13 SkrudPP 2015/2 Elektroenerģijas piegāde Skrudalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2015.01.19 SkrudPP2015/1 Degvielas iegāde Pabeigts
2014.11.28 SkrudPP 2014/7 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils novada Skrudalienas pagasta teritorijā Pabeigts
2014.07.04 SkrudPP 2014/6 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Skrudalienas pagasta izglītības iestādēm 2014/2015.mācību gadā Pabeigts
2014.06.05 SkrudPP 2014/5/ELFLA Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes ciemā Pabeigts
2014.02.19 SkrudPP 2014/4 Malkas piegāde Skrudalienas pamatskolai Pabeigts
2014.02.18 SkrudPP 2014/3 Malkas piegāde Silenes pamatskolai Pabeigts
2014.02.17 SkrudPP 2014/2 Malkas piegāde Skrudalienas pagasta pārvaldei Pabeigts
2014.01.02 SkrudPP 2014/1 Degvielas iegāde Pabeigts