PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDE
AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900036310, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.; 65422238, e-pasts: pasts@augsdaugavasnovads.lv
Personas datu aizsardzības speciālista e-pasts: datuaizsardziba@augsdaugavasnovads.lv, tālr.: 65422212.

Personas datu aizsardzības politika

Papildus informāciju par personas datu apstrādi  Augšdaugavas novada pašvaldībā var iegūt Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.augsdaugavasnovads.lv    sadaļā Personas datu aizsardzība https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/   vai klātienē Augšdaugavas  novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.