Lieldienas spēles

Datums: 08.04.2018
Laiks: 16:00
Vieta: Silenes kultūras nams
Atbildīgais: A.Mihailova, V.Marenkova