LR proklamēšanas diena: ”Svinīgais sarikojums”

Datums: 18.11.2017
Laiks: 18:00
Vieta: Silenes kultūras nams
Atbildīgais: A.Mihailova