Pateicības dienas svētki

Silenes pamatskolā jau vairākus gadus notiek „Labākās liecības konkurss”. Tajā divās klašu grupās tiek vērtēti gan klašu kolektīvi (par klases vidējās atzīmes pieaugumu), gan skolēni individuāli par augstāko vidējo atzīmi. Konkursa rezultāti tiek apkopoti un paziņoti divas reizes gadā- 1. semestra noslēgumā un mācību gada beigās.
16.janvārī skolā teicām paldies mūsu skolēniem, par viņu augstajiem sasniegumiem mācībās.
Par labām mācību sekmēm I semestrī ar skolas Atzinības rakstiem tika apbalvoti: Artjoms Andruļs 2.klase, Maksims Druss 2.klase, Vadims Matuļs 2.klase, Veronika Boldoveško 3.klase, Jūlija Krasiļņikova 3.klase, Anastasija Madžule 3.klase, Anastasija Sizova    3.klase,  Julija Hrapunova 4.klase, Jeļizavete Stolbova 4.klase,  Vladislavs Pupins 4.klase, Natālija Poļakova 4.klase, Agnesi Ščaja Zubrova 7.klase, Kristīne Leine 9.klase, Ņikita Virbals            9.klase.

Par klases labāko liecību ar skolas Atzinības rakstiem tika apbalvoti: . Gabriēla Hrapāne 2.klase, Artjoms Geiko 3.klase, Evelīna Kursīti 4.klase, Eduards Gasperovičs 5.klase, Edvards Nikolajenkovs 6.klase,Ēriks Lapkovskis 7.klase, Jeļizaveta Pavlova 8.klase, Karina Maskaļonoka  9.klase
.Tika apbalvoti konkursa „Klases labākā liecība” titulu ieguvēji un vērtīgas balvas un diplomu par labāko liecību 1. – 4. klašu grupā saņēma Gabriēla Hrapāne 2.klase un         5. – 9. klašu grupā Ēriks Lapkovskis (7. klase).
zinošākā klase, ar labākajiem rezultātiem mācībās diplomu un tradicionālo ceļojošo gudro pūci saņēma 1. – 4. klašu grupā 3. klase un 5. – 9. klašu grupā 9. klase.
Pasākuma beigās tika apsveikti skolēni par sasniegumiem skolas olimpiādēs: 7.klases skolnieks Ēriks Lapkovskis par 1.vietu skolas matemātikas olimpiādē, 9.klases skolniece Karina Maskaļonoka par 1. vietu skolas bioloģijas olimpiādē.
Par tradīciju kļuvusi arī atzinības rakstus saņēmušo skolēnu kopīgā foto.
Lai labas sekmes arī  II semestrī!