Patriotu nedēļa Silenes pamatskolā noslēdzās ar literāri muzikālo uzvedumu „Mīļai, skaistai Latvijai 99. gadadienā”

„Katram cilvēkam ir tikai viena zeme, kurā tas piedzimst. Šo zemi sauc par dzimteni. Mūsu dzimtene ir Latvija” – tā sākas Silenes pamatskolas skolēnu sveiciens Latvijas dzimšanas dienā.
Plānojot šo pasākumu, mēs ar skolēniem vienojamies, ka katrs no mums var dot savai dzimtenei nedaudz silts siltuma un pateikt no sirds labus vārdus. Patīkami, ka visi Silenes pamatskolas skolēni un pirmskolas audzēkņi iesaistījās šajā pasākumā. Katrs izvēlējās tādus apsveikuma vārdus, kas bija tuvu viņu izpratnei un izjūtām. Mēs šo pasākumu veidojām visi kopā: meklējām skaistas dziesmas, apstrādājām videomateriālus, piedomājām pie katra vārda: kā mēs runāsim, ko mēs teiksim un, pateicoties Silenes kultūras nama vadītājai Alevtīnai Mihailovai, veicam pirmos soļus skatuves runas meistarklases pamatos.

  1. novembra rīts sākas ar skaistām dziesmām. Svinīgais apģērbs un svētku noskaņojums apliecināja, kā skolēni ar nepacietību gaidīja svētku kulminācijas brīdi – savu un citu skolēnu uzstāšanos. Pirms pasākuma skolēni starpbrīžos pulcējas aktu zālē, lai iededzinātu svecīti, lai pārliecināties par to, ka arī viņu sniegums šajos svētkos būs lietderīgs.

Bija tik patīkami dzirdēt, kā mūsu skolēni brīnišķīgi dzied (paldies mūzikas skolotājai Rozālijai Almakajevai un skolas vokālajam ansamblim), patīkami bija dzirdēt un skatīties, ar kādu cieņu un lepnumu mūsu skolēni runāja par savu zemi, dzimteni, Latvijas dabu un valsts skaistumu. Gandarījums bija par to, ka svētkus radījām visi kopā, un mums sanāca gan dot, gan gūt to sirsnīgumu, kas mums kādreiz trūkst ikdienā, domājot par savu valsti.

Ar lepnumu skatījos uz saviem skolēniem, kad viņi visi kopā, izteiksmīgi un patiesi, vēlēja savai mīļai, skaistai Latvijai 99. gadadienā: „Tev mūžam dzīvot Latvija!”, un domāju, ka šī paaudze nepazaudēs ne savu esamību dzimtajā zemē, ne savu spēju novērtēt piederību Latvijas valstī.

Sveiciens mums visiem Latvijas dzimšanas dienā!

Latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova