PAZIŅOJUMS

24.02.2023  Skrudalienas pagasta pārvalde

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktiem un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.februāra  Saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā ”, Skrudalienas pagasta pārvalde rīko sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku , kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Voitišķu vecticībnieku draudzes kapsētā Skrudalienas pagastā

Tie ir 15  (piecpadsmit ) bīstamie koki

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 27.02.2023. līdz 27.03.2023.
Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski , iesniedzot iesniegumu Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads, uz e-pastu  parvalde@skrudaliena.lv vai arī telefoniski pa tālruni t.65439238 ( Inese Alehina).
Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.