Paziņojums par nepieciešamību noslēgt (pārslēgt) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „EKO LATGALE”

Pamatojoties uz iepirkuma Nr.SkrudPP 2014/7. „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils novada Skrudalienas pagasta teritorijā” rezultātiem SIA „EKO LATGALE” tika piešķirtas tiesības apsaimniekot sadzīves atkritumus Skrudalienas pagasta administratīvajā teritorijā ar sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu EUR 8,80 par 1 m3 (bez PVN).—–
Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem tiks piedāvāta pavisam jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, uzskaites un maksas par atkritumu apsaimniekošanu aprēķināšanas sistēma, t.i. par pamatu tiks ņemts faktiski saražotais atkritumu daudzums.
Jaunā kārtība paredz, ka privātmāju iedzīvotāji maksās par faktiski no sava īpašuma izvesto atkritumu daudzumu. Privātmāju iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja iegadāties vai nu atkritumu konteinerus, vai arī marķētus maisus ar SIA „EKO LATGALE” logotipu. Tas nozīmē, ka turpmāk atkritumi no privātmājām tiks savākti tikai no konteineriem vai tikai marķētos maisos.

Atkritumu apsaimniekotājs informē, ka privātmāju iedzīvotājiem aizliegts mest atkritumus konteineros, kurus izmanto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Kas jādara, lai noslēgtu vai pārslēgtu līgumu?
Individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem iāpiesakās līguma noslēgšanai (parakstīšanai) pa tālruni 654-38392 vai 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@ekolatgale.lv. Ir iespējams pieteikt līguma nosūtīšanu pa pastu vai elektroniskā veidā.

Marķēta maisa 150 l tilpumā vērtība – EUR 1,97 (t.sk. PVN). Maisu skaits vienam namīpašumam nav ierobežots. Maisa vērtībā iekļauts: atkritumu savākšana, parvadāšana un apglabāšana.
Konteinera 140 l tilpumā vērtība – EUR 25,00 (t.sk. PVN), konteinera 240 L tilpuma vērtība – EUR 38,00 (t.sk. PVN).

Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Skrudalienas pagastā var saņemt SIA „EKO LATGALE” Dunduru ielā 13a, Daugavpilī vai pa tālr.65438392, 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@ekolatgale.lv.