Pēdējā mācību diena 2017. / 2018 mācību gadā Silenes pamatskolā

Saulīte spilgti spīdēja, ārā bija patīkami silts, atzīmes izliktas un vairs nav jāmācās. Skolas pēdējā diena bija klāt.

Kā mums veicās un ko mēs sasniedzam šajā mācību gadā.

Silenes pamatskolas skolēni Veronika Boldoveško, Jūlija Krasiļņikova, Gabriēla Hrapāne, Jelizaveta Stolbova, Evelīna Kursīte un Laura Ņikitina, kā arī Sanita Drozdova, Julija Beinare un Agnese Ščaja-Zubrova skolotājas Rozālijas Almakajevas vadībā šogad ieguva I pakāpes diplomu Latgales koru konkursā „Dziesmai būt” un 2. jūnijā devās uz Daugavpils novada bērnu un jauniešu jaunrades festivālu „Svētku prieks” Višķos. Meitenes ieskanēja pasākumu ar visiem pazīstamo „Skaitamdziesmu”.

Skolas lepnums – skolotāji

 1. Silenes pamatskolas sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotājs Aleksandrs Puzirevskis, tika apbalvots ar Daugavpils novada domes Atzinības rakstu par ieguldījumu sporta pedagoga darbā, prasmīgu skolēnu motivēšanu, nesavtīgu darbu ikviena audzēkņa sporta talanta attīstībā Silenes pamatskolā.
 2. Pateicības raksti

Silenes pamatskolas sākumskolas un bioloģijas skolotājai Tatjanai Bojaruņecai par augsti profesionālu darbu skolēnu izglītošanā un radošā potenciāla attīstīšanā,

Veronikai Čapulei par ilggadēju, priekšzīmīgu darbu Silenes pamatskolā un aktīvu dalību Skrudalienas pagasta kultūras dzīvē,

Tatjanai Laščenkovai par ilggadēju, priekšzīmīgu darbu un ieguldījumu skolas estētiskā tēla   veidošanā.

 1. Daugavpils novadā Skolotāju svētkos sumināti izcilāki novada pedagogi 2016. / 2017. m. g.

Silenes pamatskolas matemātikas skolotāja Lūcija Livmane-Trubiņa un angļu valodas skolotāja Alla Mihailova

 1. Skrudalienas pagasta pārvalde

apbalvoja pagasta iedzīvotājus, kuri ar savu darbu padara pagastu krāšņāku, attīsta to. Nominācijā “Kultūra un izglītība” tika apbalvota skolotāja palīgs Veronika Čapule un pavāre Ņina Maskaļonoka.

 1. Par sasniegumiem 2017. / 2018. mācību gadā suminājām

Silenes pamatskolas skolotājus un patiecamies par sasniegumiem, ar kuriem lepojamies šogad (Rozālija Almakajeva, Alevtina Mihailova, Lūcija Livmane-Trubiņa, Jeļena Safonova). Skolotāji tika apbalvoti par radošo darbu un skolēnu sagatavošanu novada olimpiādēm un konkursiem.

Skolas lepnums – skolēni

Skolas lepnums – Ēriks Lapkovskis

Par Ēriku var teikt       „No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm

Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt”.

Ērika sasniegumi 2017. / 2018. mācību gadā:

 • Skatuves runas konkursa “Zelta sietiņš” laureāts
 • II vietas Daugavpils novada skatuves runas konkursā ieguvējs
 • Daugavpils novada 44. Latviešu valodas olimpiādes un eseju konkursā “Skola 2118” dalībnieks
 • Daugavpils novada matemātikas olimpiādes dalībnieks
 • I vieta skolā Starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs”;
 • III vieta Daugavpils novada krosa stafetēs un sporta spēles florbolā
 • Labākā ZELTĀ liecība pamatskolā

Šogad tika apbalvots

 • Ar Atzinības rakstu par labāko skolas liecību pamatskolā, par aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos un olimpiādēs;
 • Ar DIPLOMU par iegūto I vietu skolā Starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs”;
 • Par II vietu Daugavpils novada skatuves runas konkursā;
 • Par piedalīšanos novada latviešu valodas un matemātikas olimpiādē.

Skolas lepnums – Artjoms Geiko

Par Artjomu var teikt “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.

 • Skatuves runas konkursa “Zelta sietiņš” dalībnieks
 • III vietas Daugavpils novada skatuves runas konkursā ieguvējs
 • Latgales matemātikas olimpiādes dalībnieks
 • II vieta skolā Starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs”;
 • I vieta Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā 2006. gadā dzimušiem un jaunākiem skolēniem.
 • II vieta Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā 2004. gadā dzimušiem un jaunākiem skolēniem.
 • Labākā ZELTĀ liecība sākumskolā

Šogad tika apbalvots

 • Ar Atzinības rakstu par labāko skolas liecību pamatskolā, par aktīvu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos un olimpiādēs;
 • Ar DIPLOMU par iegūto II vietu skolā Starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs”;
 • Par III vietu Daugavpils novada skatuves runas konkursā;
 • Par piedalīšanos Latgales matemātikas olimpiādē.

 

Skolas lepnums – Eduards Gasperovičs

Par Eduardu var teikt „Darboties var arī priekš cita, bet mācās priekš sevis”.

 • ATZINĪBA Daugavpils novada matemātikas olimpiādē (skolotāja L. Livmane-Trubiņa);
 • II vieta skolā Starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs” (skolotāja L. Livmane-Trubiņa);
 • II vieta Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā.
 • II vieta Daugavpils novada sporta skolas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā.
 • SUDRABA liecība

Šogad tika apbalvots

 • Ar Atzinības rakstu par labām mācību sekmēm;
 • Ar DIPLOMU par iegūto I vietu skolā Starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs”;
 • Ar Atzinības rakstu par iegūto Atzinību Daugavpils novada matemātikas olimpiādē;

 

Mēs skolā popularizējām un cenšamies saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu un padziļināti iepazināmies ar latviešu rakstniekiem un dzejniekiem. Šogad tie bija Rainis un Aspazija, Rudolfs Blaumanis un, īpaši godinot Imanta Ziedoņa piemiņu, rīkojam pasākumu mēnesi „Radoši ar Imantu Ziedoni”. Pasākumā uzstājās Silenes pamatskolas 4. klases skolniece Anastasija Sizova, izteiksmīgas runas konkursā „Imants Ziedonis „Krāsainas pasakas” (fragmentu lasījumi)” II vietas ieguvēja un Eduards Gasperovičs izteiksmīgas runas konkursā „Imants Ziedonis „Krāsainas pasakas” (fragmentu lasījumi)” III vietas ieguvējs.

Gatavojoties Latvijas Simtgadei, skolā notika daudz nozīmīgu pasākumu. Šodien mēs atcerējāmies gan mūsu Patriotu nedēļu, gan Naujenes mūzikas skolas audzēkņu svētku koncertu, gan citu vērienīgo un jauko pasākumu un gada beigās iesākto akciju Atvērsim Silenes ciema iedzīvotāju atmiņu pūru „Simts stāstu – simts atmiņu mirkļu”.

 

Pasākuma turpinājumā tika apsveikti skolēni par sasniegumiem un piedalīšanos novada olimpiādēs un konkursos, par labām mācībām un aktīvu piedalīšanos novada un skolas pasākumos. Tika apbalvoti konkursa „Klases labākā liecība” titulu ieguvēji un vērtīgas balvas un diplomu par labāko liecību 1. – 4. klašu grupā saņēma Artjoms Geiko (64. klase)  un 5. – 9. klašu grupā  Ēriks Lapkovskis (8. klase).

Kā zinošākā klase, ar labākajiem rezultātiem mācībās diplomu un tradicionālo ceļojošo gudro pūci saņēma 1. – 4. klašu grupā 4. klase un 5. – 9. klašu grupā 8. klase.

Pedagoģiskais kolektīvs izteica pateicību vecākiem par sadarbību un atsaucību, par ieinteresētību bērna ikdienas gaitās un skolas dzīvē, kā arī sadarbību ar skolu. Skolas ikdienā bērnam vislabāk var izdoties tad, ja vecāki un skolotāji sadarbojās

Pasākuma laikā savu radošo darbu parādīja arī deju kolektīvs „Tornado Juniors”.

Ļizas Šušertes, Gabriēlas Hrapānes, Anastasijas Madžules, Veronikas Boldoveško, Jūlijas Hrapunovas, Evelīnas Kursītes, Jelizavetas Stolbovas, Violetas Madžules un Sanitas Drozdovas deju soļi ieved mūs, skatītājus, krāšņā un dzīvespriecīgā deju pasaulē. Dejot gribētājus pulcē kopā skolotāja Alevtīna Mihailova. Kopā viņi atrod prieku dejā un dalās tajā ar citiem, jo pārliecināti par to, ka deja dod spārnus, kuri paceļ mūs augstāk par ikdienišķo!

Ir noziedējušas ābeles. Šobrīd kā negudri zied ceriņi, un gaisā smaržo maijpuķītes. Laiks iebridis vasarā.

Laiks ārā palika siltāks, mūsu skolas soli ir pārkarsuši, un nu mums visiem ir jāiet pelnītā atpūtā, tāpat kā soliem. Kad atkal nāks rudens, skolas krēsliem kļūs vientuļi un vēsi, un skolēniem būs jādodas atpakaļ.

Tūlīt mēs pīsim rudzupuķu un margrietiņu vainagus un pavadīsim Līgo nakti. Un tad jau tuvosimies gladiolu un asteru krāšņumam, kad atkal tiksimies skolā.

Lai mums visiem skaista, saulaina un jauka vasara!

Latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova