Popgrupu, instrumentālo ansambļu un VIA konkurss “No baroka līdz rokam”

28. janvārī Daugavpils novada kultūras centrā notika Daugavpils novada izglītības iestāžu popgrupu, instrumentālo ansambļu un vokāli instrumentālo ansambļu konkurss “No baroka līdz rokam. Kopā konkursā piedalījās 18 izpildītāju komandas no 11 izglītības iestādēm. 1. pakāpi konkursā ieguva soliste Tatjana Meinarte (Sventes vidusskola, skolotāja R. Almakajeva), Silenes pamatskolas trio (skolotāja R. Almakajeva), Medumu pamatskolas popgrupa “Podziņas” (skolotāja N. Ogurcova), Sventes vidusskolas popgrupa “Presto” (skolotāja R. Almakajeva), Sventes vidusskolas instrumentālais ansamblis (skolotāja R. Almakajeva), Špoģu Mūzikas un mākslas skolas VIA “Mažors” (vadītājs V. Leonovičs).
Šie kolektīvi pārstāvēs Daugavpils novadu Latgales novada konkursā, kurš notiks š.g. 18. februārī Rēzeknē.—–
Apsveicam Veroniku Boldoveško (2.klase), Gabrielu Hrapāni (1.klase), Jelizavetu Stolbovu (3.klase) un mūzikas skolotāju Rozāliju Almakajevu ar uzvaru konkursā!