Projektu nedēļa „Skrudalienas pagastam 125 ”

No 06.02.15.  līdz 13.02.15. skola tika novadīta Projektu nedēļa.

Projektu nedēļas mērķis: iemācīt izglītojamajiem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes.

Projektu nedēļas uzdevumi:
1. Radīt vidi, kurā veidojas izglītojamo projektēšanas prasmes un iemaņas;
2.Attīstīt izglītojamo radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes;
3.Veidot mācīšanās motivāciju un izglītojamajam atbilstošu vērtības izjūtu, jo
projektā tiek ietverta katra izglītojamā darbība, viņa pieredze, domas un intereses.—–

 Sasniedzamais rezultāts:
1. Dot padarīta darba izjūtu, jo šo darbu veicot, katrs izglītojamais var strādāt
atbilstoši saviem mācību sasniegumiem, spējam un ātrumam;
2. Dot iespēju izglītojamajam izpausties un iegūt zināšanas viņam pieņemamā formā.

Šogad projektu nedēļas tēma „Skrudalienas pagastam 125 ”.
Sākumskolas skolēni iepazinās ar Silenes bibliotēku, ciemata veikaliem, apkopoja informāciju par cilvēkiem, ar kuriem lepojas Skrudalienas pagasts. Pamatskolas skolēni apceļoja atpūtas vietas pagasta teritorijā, aprakstīja aizsargājamos objektus, iepazinās ar amatiem un noformēja skolas hroniku. Nedēļas beigās katra klase prezentēja savu darbu.
Projektu nedēļas ietvaros mūsu skolēni apmeklēja Červonkas pili un Skrindu muzeju Vabolē.