Radošās dienas Skrudalienas pagasta bibliotēkā

Augustā bibliotēkā turpināja strādāt ar bērniem ceturtdienās, organizējot radošās darbnīcas. Notika dažādi konkursi, dāvanu, atklātņu un grāmatzīmju veidošana. 31.08. bibliotēka apsveica 1.klases skolniekus un pirmsskolas audzēkņus  ar grāmatiņām, parēji skolnieki saņēma pildspalvas un grāmatzīmes, cienājās ar cepumiem, konfektēm, arbūzu. Ļoti jautri pagāja vasara Skrudalienas pagasta bibliotēkā.

Mācību gadā tikšanās ar bērniem turpināsies sestdienās, bet vienu reizi mēnesī.

9.septembrī notika pasākums bērniem “Mans mīļākais dzejolis” No sākuma bibliotekāre Eleonora iepazīstināja bērnus ar dzejas dienu tradīcijām Latvijā, ar Jāņa Raiņa biogrāfiju. Parādīja jaunas grāmatas no lasīšanas veicināšanas programmas ”Bērnu žūrija” Bērni apskatīja izstādi ar bērnu dzejoļu grāmatām. Tad nolasījām dažus A.Barto, S. Maršaka , I.  Zanderes, P. Brūvera dzejoļus.  Spēlējām ar atskaņām, nosaucot tās gan krieviski, gan latviski. Tad bērni mēģināja uzrakstīt savas četrrindes un ilustrēt savu darbu. Beigās bērni taisīja penāļus un pildspalvu turētājus . Gandarīti aizgāja mājās, paņemot jaunas grāmatas.