Radošo darbu pasākums 4.-6. klašu audzēkņiem angļu valodā My Village jeb “Mans pagasts”

27.aprīlī Daugavpils novada domes izglītības pārvaldē notika Latvijas valsts simtgadei veltīts radošo darbu pasākums 4.-6. klašu audzēkņiem angļu valodā My Village jeb “Mans pagasts”.

Pasākumā piedalījās 21 izglītojamais no 12 Daugavpils novada skolām. Bērni stāstīja par saviem pagastiem un prezentēja savus radošos darbus. Tika rādīti zīmējumi, maketi, kartes arī brošūra par apskates vietām pagastā, bija sacerēts dzejolis, teātra izrāde, spēle par pagastu un tika prezentēti pat kulinārijas brīnumi un autentisks relikts. Žūrija bija sajūsmā par izglītojamo un viņu skolotāju paveikto. Darbi bija fantastiski un ļoti radoši! Pēc pasākuma sekoja tējas ballīte ar kliņģeri.

Paldies Silenes pamatskolas 6.klases skolēnam Edvardam Nikolajenkovam  un skolotājai Allai Mihailovai par ieguldīto darbu.