Rokdarbnieču vācelīte

Skrudalienas pamatskola īsteno projektu “Rokdarbnieču vācelīte”

Skrudalienas pamatskolā norit projekts „Rokdarbnieču vācelīte”, kurš tiek atbalstīts ar Latgales reģiona attīstības aģentūru Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014“ projekta ietvaros. Projekta summa EUR 500.

Projekts tiek īstenots ar mērķi: Apgūt tradicionālās rokdarbu tehnikas, pilnveidojot iemaņas un nododot pieredzi nākamajai paaudzei praktisku lietu gatavošanā. Aktivitāšu ietvaros tiek iegādāta dzija, materiāli, darbarīki, tiek gatavoti darbi tradicionālās Latgales tautas mākslas tehnikās- aušanā un adīšanā, iepazīti latgaliešu etnogrāfiskie raksti. Dalībnieki iepazīst velšanas pamatus, celaiņu, ziedaiņu un audeņu aušanas pamatus, rakstainu cimdu un zeķu adīšanu. Sievietes un vīrieši auž prievītes un jostas, ada tautiskas zeķes. Procesā ir iesaistījušies sākumskolas, pamatskolas skolēni, skolotāji, pagasta iedzīvotāji. Jaunradītie darbi tiks izmantoti tautas deju un vokālo kolektīvu bērnu apģērbos, uzstājoties koncertos, skolas un pagasta dažādu aktivitāšu norisēs.
Skrudalienas pamatskola vēlas teikt paldies visiem aktīvistiem, kuri ir iesaistījušies darbnīcās, apgūstot, saglabājot un kopjot tradicionālo Latgales kultūras mākslu!