Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes ciemā

Silenes ciemā tiks veikta sabiedriskās pirts iekštelpu renovācija                                                                                                                                                                          

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros Skrudalienas pagasta pārvalde uzsāk projekta„Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes ciemā”, Nr. 14-03-LL24-L413101-000005 īstenošanu.
Projekts tiek realizēts ar mērķi pilnveidot esošo sadzīves pakalpojumu, uzlabojot dzīves kvalitāti Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem. Veiksmīgas projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta veselībai droša publiskās pirts pakalpojumu pieejamība Skrudalienas pagastā.
Projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai plānots veikt pirts iekštelpu renovāciju, nomainot logus un durvis pirts ēkā, veicot kosmētisko remontu pirts telpās, kā arī nomainot santehniku.
Saskaņā ar 2014.gada 5. jūnijā izsludināto Iepirkumu „Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes ciemā”, Nr. SkrudPP 2014/5/ELFLA, paredzētos būvdarbus veiks uzņēmums SIA „Daugavpils Būvremonts”. Projekta kopējā summa EUR 23 818,50 (ar PVN), attiecināmās izmaksas – EUR 19 684,71. No Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) tiks piešķirts publiskais finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām, savukārt līdzfinansējumu 10 % apmērā piešķirs Daugavpils novada dome. Projektu plānots pabeigt līdz 31.05.2015

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros Skrudalienas pagasta pārvalde pabeidza projekta „Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes ciemā”, Nr. 14-03-LL24-L413101-000005 īstenošanu.
Projekts tika realizēts ar mērķi pilnveidot esošo sadzīves pakalpojumu, uzlabojot dzīves kvalitāti Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem.
Pēc renovācijas ir uzlabojusies publiskās pirts pakalpojumu kvalitāte, jo pirts kļuva iedzīvotājiem drošāka un ērtāka. Būvdarbu laikā tika nomainīti vecie logi, kurus līdz šim nevarēja atvērt, kā arī uzstādītas jaunas durvis, nodrošinot siltas ģērbtuves un priekštelpu pirts apmeklētājiem. Domājot par iedzīvotāju veselību, pirts sienas tika apstrādātas ar pretsēnīšu līdzekli, kas būtiski ierobežos to izplatību pirts sienās un negatīvu ietekmi uz apmeklētāju veselību. Papildus drošībai pirtī tika uzstādīta ventilācijas sistēma, kas tagad ir daudz jaudīgāka un efektīvāka.
Pirtī tika veikts arī kosmētiskais remonts, nodrošinot daudz pievilcīgāku estētisko pirts telpu izskatu. Pirts apmeklētāju jaukai noskaņai tika izvēlēti atbilstošas krāsas un faktūras apdares materiāli, kas pirts telpas padarīja omulīgākas un gaišākas.
Saskaņā ar 2014.gada 5. jūnijā izsludināto Iepirkumu „Sabiedriskās pirts iekštelpu vienkāršota renovācija Silenes ciemā”, Nr. SkrudPP 2014/5/ELFLA, paredzētos būvdarbus veica uzņēmums SIA „Daugavpils Būvremonts”. Projekta kopējā summa EUR 23 818,50 (ar PVN), attiecināmās izmaksas – EUR 19 684,71. Ppublisko finansējumu 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām piešķīra Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), savukārt līdzfinansējumu 10 % apmērā piešķīra Daugavpils novada dome.