Sākumskolas nedēļa

Šajā mācību gadā, no 18. līdz 22.martam, Silenes pamatskolā norisinājās sākumskolas nedēļa, kad skolēniem bija iespēja padziļināt un apliecināt savas zināšanas spēlēs, konkursos, viktorīnās, izmēģināt sevi dažādās lomās un tēlos un pārbaudīt savus spēkus daudzveidīgās aktivitātēs.
Mūzikā, vizuālajā mākslā, sociālajās zinībās, dabaszinībās, latviešu valodā un matemātikā skolotāji bija sagatavojuši interesantus, radošus un āķīgus uzdevumus, kurus risinot, skolēni mācījās stundās apgūtās zināšanas pielietot nestandarta situācijās.
Visi sākumskolas audzēkņi piedalījās ar lielu prieku, interesi, gandarījumu. Katra diena bija pilna ar interesantām aktivitātēm.
Nedēļa sākās ar spēlēm un rotaļām mūzikā un vizuālajā mākslā, izklaidējošām stundām latviešu valodā un matemātikā, kurās skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi.
Otrdien bērni dabaszinību stundās videofilmās iepazīstinājās ar dzīvniekiem, kurus bioloģi uzskata par visgudrākajiem. Arī aktīvi darbojās matemātiskās spēlēs un konkursos.
Trešdien latviešu valodas skolotājas Jeļenas Safonovas vadībā 4. klases skolēni sacentās skaļās lasīšanas konkursā, kuru atklāja 2. klases skolēni V.Matuļs un D.Rivdikis ar dzejoli „Gada mēneši.”
Ceturtdien turpinājās iepazīstināšana ar latviešu tautas pasakām, spēlēm, interesantiem faktiem augu dzīvē.
Pēdējā dienā sākumskolas audzēkņi piedalījās konkursā „Zīmējumi no skaitļiem un ģeometriskajām figūrām”, risināja jautrus teksta uzdevumus, minēja matemātiskās mīklas, atšifrēja rēbusus, tika galā ar āķīgiem uzdevumiem.
Paldies skolotājām Rozālijai, Oksanai, Jeļenai, Tatjanai Domuļevai un Tatjanai Bojarunecai par izzinošo sākumskolas nedēļu, kuras laikā tika attīstīta skolēnu radošā un izziņas aktivitāte.
Priekšmetu nedēļās ne tikai ļauj visus skolēnus iesaistīt radošā darbībā, bet vairo viņu interesi gan par mācību priekšmetiem, gan par dažādām dzīves jomām.
Paldies skolēniem par aktīvu piedalīšanos sākumskolas nedēļā! Visi bija lieli malači!