Sapulce ar pagasta iedzīvotājiem

2015.gada 17.martā notika ikgadējā Daugavpils novada domes un Skrudalienas pagasta pārvaldes vadības tikšanās ar pagasta iedzīvotājiem, lai atskaitīties par paveikto 2014. gada laikā un uzklausīt iedzīvotāju jautājumus, preikšlikumus.—–
Sapulcē piedalījās Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins, Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika, Daugavpils novada domes Socialā dienesta vadītāja Anna Jegorova, kā arī SIA “Eko-Latgale” un Valsts policijas pārstāvji.
Sapulci atklāja Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova un nolasīja sagatavotu prezentāciju par Skrudalienas pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību darbību 2014.gadā.
Ir realizēti vairāki Eiropas fondu projekti, izpildīti remontdarbi iestādēs un veikti pasākumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Iedzīvotāji pozitīvi novērtēja Skrudalienas pagasta pārvaldes un vadītājas darbu. Sapulces gaitā iedzīvotāji izteica vairākus prikšlikumus par pašvaldības un valsts ceļu uzturēšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Atzīts, ka jauns likums, kas reglamentē atkritumu apsaimniekošanu un norēķinus par savāktiem atkritumiem, nedarbojas un neveicina iedzīvotājus regulāri iegādāties marķētus atkritumu maisus vai konteinerus, kas noved pie vides piesārņošanas lielos apmēros. Izteikts priekšlikums Valsts policijas pārstāvim nodrošināt policijas klātbūtni pagastu lielākos pasākumos.
Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins un Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika savās uzstāšanās informēja iedzīvotājus par paveiktajiem darbiem Daugavpils novada mērogā, par perspektīvām, izmaiņām likumdošanā un būvniecības procesos.
Sapulces noslēgumā Daugavpils novada un Ilūkstes novada partnerības “Kaimiņi” koordinātore Inga Krekele pastāstīja par iespējam piedalīties ES projektos un uzklausīja iedzīvotāju priekšlikumus par interesējošajām tēmām projektos.