Šengeidas kapi

Sākot ar augusta mēnesi bija ieplānots uzsākt rekonstrukcijas darbus Šengeidas 2.pasaules kara laikā kritušo kapos. Darbus finansēja Krievijas Federācija , bet izpildīja SIA “Baltijas celtnieks”no Rēzeknes.
Kapus visus gadus uzturēja Skrudalienas pagasta pārvalde, bet ar laiku pieminekļi novecoja, uzrakstus varēja nolasīt ar grūtībām, arī kapu apmales bija sabrukušas.
2.novembrī SIA “Baltijas celtnieks” nodeva darbus Šengeidas kapos Krievijas Federācijas ģenerālajam konsulam Andrejam Vladimirovam.
Bija uzliktas jaunas kapu apmales, četri pieminekļi ar kritušo uzvārdiem, centrālā eja izlikta ar bruģakmeni , atjaunots centrālais piemineklis. Uzliktas divas jaunas kapu plāksnes ar civilo iedzīvotāju uzvārdiem.
Pavasarī Skrudalienas pagasta pārvalde veiks apzaļumošanas darbus.