Silenes bibliotēka

    

Vispārēja informācija

Bibliotēkas dibināšanas laiks – 1948.g. janvāris. Dibinātājs -Ilūkstes apriņķa Silenes pagasts ( diemžēl arhīva materiālos nav atrasts lēmums par bibliotēkas dibināšanu).

Adrese: Skolas iela 6, c.Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5470

Bibliotēkas vadītāja
Valentīna Marenkova
e-adrese : biblioteka.silene@skrudaliena.lv
Tālrunis : 65439023,

 


Bibliotēkas darba laiks
Pirmdiena – brīvdiena
Otrdiena     –  8.30 – 17.00
Trešdiena  –   8.30 – 17.00 ( metodiskā diena)
Ceturtdiena – 8.30 – 17.00
Piektdiena –    8.30 – 17.00
Sestdiena  –    8.30 – 17.00
Svētdiena – brīvdiena
Pusdienas pārtraukums   13.00 – 13.30
Mēneša pēdēja sestdiena – spodrības diena

INTERNETS

 • Silenes bibliotēkā ir 5 lietotāju datori ar bezvadu interneta pieslēgumu
 • Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.
 • Bezmaksas interneta izmantošana – 1 stunda.
 • Silenes bibliotēka piedāvā komunikācijas iespējas ar Skype.
 • Mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.10.00 – datorapmācība iesācējiem.

Esat laipni gaidīti Silenes bibliotēkas datorlasītavā!

PAKALPOJUMI

Silenes bibliotēka piedāvā bezmaksas pakalpojumus:

 • Grāmatu, žurnālu, elektronisku dokumentu izsniegšana/saņemšana.
 • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Lasītāju reģistrēšana.
 • Starpbibliotēku abonements ar iespieddarbu izmantošanu bibliotēkā ( pasūtītājs apmaksa pasta izdevumus).
 • Interneta pakalpojumi.
 • Tiešsaitu datu bāzes :www.letonika.lvwww.nozare.lvwww.nais.lvwww.lursoft.lv , www.filmas.lv
 • Kopēšana un izdruka no printera.
 • Apmācības un konsultācijas datoru izmantošanai un informācijas meklēšanā bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos. Bibliotekārs Jūs apmācīs un konsultēs, darbam ar datoru un internetu, palīdzes atrast Jums nepieciešamo informāciju , apmaksāt rēķinus, izveidot savu e-pastu, aizpildīt dažāda veida veidlapas un piedāvās apmeklēt dažās interneta saites un datu bāzes, palīdzēs atrast informāciju referātiem un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu.
 • Maksas pakalpojumi
  Nr.p.k Pakalpojuma veids Skaits Cena /EUR
  1. Kserokopija un drukāšana  / formāts A4 no vienas puses  melnbaltais 1 lapa 0,07
  2. Kserokopija un drukāšana  / formāts A4 no vienas puses  krāsains 1 lapa 0,70
 • Kā piedalīties Bērnu žūrijā SILENES BIBLIOTĒKĀ ?Piedalīties Bērnu žūrijā var ikviens bērns, kuram patīk grāmatas. Bērnam ir jābūt bibliotēkas lasītājam.Ir jāiet uz Silenes  bibliotēku un bibliotekārei jāsaka: „Es vēlos piedalīties Bērnu žūrijā!” Lielākā daļa Latvijas bibliotēku ir Bērnu žūrijas dalībnieces (šogad tās ir 586 bibliotēkas).Bibliotēkā ar ikvienu bērnu noslēgs līgumu, kurā lasītājs apņemas izlasīt 6 grāmatas no Bērnu žūrijas grāmatu kolekcijas. Kad ir noslēgts līgums, bērns izvēlas grāmatas, kuras lasīs. Žūrijas grāmatu kolekcija ir sadalīta pa gadiem: 5+, 9+, 11+, 15+ un Vecāku žūrija.Žūrijas dalībniekam noteikti ir jāizlasa 3 grāmatas savā vecuma grupā, bet atlikušās 3 grāmatas viņš var izvēlēties no blakus grupām.

  Piemēram, Kasparam ir 10 gadi, viņš izlasa 3 grāmatas grupā 9+, 2 grāmatas viņš izlasa no grupas 11+ un 1 grāmatu 5+ – tas arī der. Var lasīt tikai savas vecuma grupas grāmatas, ja grib var izlasīt visas Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatas.

  Kad grāmatas ir izlasītas tās būs jānovērtē anketā, šogad būs elektroniskā anketa. Bibliotekāre pastāstīs kur ir anketa un kā to aizpildīt.

Silenes bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā

2016. gads 2017. gads 2018. gads Kopējā dinamika (+/-)
Lietotāju skaits 198 196 192
Izsniegums 6790 6348 5809
Apmeklējumu skaits 2498 2183 2009

Bibliotēkas gada atskaite par 2016.gadu  FOTOGALERIJA
Silenes bibliotēkas  lietošanas noteikumi
Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Silenes biblitekā
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas reglaments 

Silenes bibliotēkas gada pārskats 2017
Silenes bibliotēkas gada pārskats 2018

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas gada atskaite par 2015 gadu Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas gada atskaite par 2014. gadu
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas gada atskaite par 2013. gadu