Silenes bibliotēka

    

Vispārēja informācija

Bibliotēkas dibināšanas laiks – 1948.g. janvāris. Dibinātājs -Ilūkstes apriņķa Silenes pagasts ( diemžēl arhīva materiālos nav atrasts lēmums par bibliotēkas dibināšanu).

Adrese: Skolas iela 6, c.Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5470

Reglaments_Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka-

Bibliotēkas vadītāja
Eleonora Griškjāne
e-adrese : biblioteka@skrudaliena.lv


Silenes bibliotēkas  darba laiks

Trešdiena  –   8.00 – 17.00
Ceturtdiena – 8.00 – 17.00
Sestdiena  –    8.00 – 14.00 ( no mēneša otrās sestdienas ) bez pusdienlaika
Pusdienas pārtraukums   13.00 – 13.30
Mēneša pēdēja sestdiena – spodrības diena

Silenes bibliotēkas Skrudalienas nodaļas darba laiks:

Otrdiena      8.00 – 17.00;
Piektdiena   8.00 – 17.00;
Mēneša pirmā sestdiena 8.00 – 14.00 bez pusdienlaika
Pusdienlaiks darba dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30.

 

INTERNETS

 • Silenes bibliotēkā ir 5 lietotāju datori ar bezvadu interneta pieslēgumu
 • Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.
 • Bezmaksas interneta izmantošana – 1 stunda.
 • Silenes bibliotēka piedāvā komunikācijas iespējas ar Skype.
 • Mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.10.00 – datorapmācība iesācējiem.

Esat laipni gaidīti Silenes bibliotēkas datorlasītavā!

PAKALPOJUMI

Silenes bibliotēka piedāvā bezmaksas pakalpojumus:

 • Grāmatu, žurnālu, elektronisku dokumentu izsniegšana/saņemšana.
 • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Lasītāju reģistrēšana.
 • Starpbibliotēku abonements ar iespieddarbu izmantošanu bibliotēkā ( pasūtītājs apmaksa pasta izdevumus).
 • Interneta pakalpojumi.
 • Tiešsaitu datu bāzes :www.letonika.lvwww.nozare.lvwww.nais.lvwww.lursoft.lv , www.filmas.lv
 • Kopēšana un izdruka no printera.
 • Apmācības un konsultācijas datoru izmantošanai un informācijas meklēšanā bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos. Bibliotekārs Jūs apmācīs un konsultēs, darbam ar datoru un internetu, palīdzes atrast Jums nepieciešamo informāciju , apmaksāt rēķinus, izveidot savu e-pastu, aizpildīt dažāda veida veidlapas un piedāvās apmeklēt dažās interneta saites un datu bāzes, palīdzēs atrast informāciju referātiem un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu.
 • Maksas pakalpojumi
  Nr.p.k Pakalpojuma veids Skaits Cena /EUR
  1. Kserokopija un drukāšana  / formāts A4 no vienas puses  melnbaltais 1 lapa 0,08

 


Bibliotēkas gada atskaite par 2016.gadu
  FOTOGALERIJA

Silenes bibliotēkas  lietošanas noteikumi
Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Silenes biblitekā
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas reglaments 

Silenes bibliotēkas gada pārskats 2017
Silenes bibliotēkas gada pārskats 2018

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas gada atskaite par 2015 gadu Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas gada atskaite par 2014. gadu
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas gada atskaite par 2013. gadu