Silenes bibliotēkas Skrudalienas nodaļa

       

 

Silenes bibliotēkas Skrudalienas nodaļas vadītāja  Eleonora Griškjāne

Darba laiks:

Otrdiena        8.00 – 17.00
Piektdiena     8.00 – 17.00
Mēneša pirmā sestdiena  8.00 – 14.00 bez pusdienlaika

Pusdienlaiks darba dienas: no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30

Ir mainīti noteikumi bibliotēku lietotāju apkalpošanai Skrudalienas pagasta Silenes  bibliotēkā (Skrudalienas nodaļā) no 7.jūnija:

  1. Bibliotēka, sniedzot bibliotekāros un informācijas pakalpojumus individuāliem apmeklētājiem vai apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības, nodrošina divu metru distances ievērošanu gan starp apmeklētājiem, gan starp darbiniekiem, gan starp apmeklētājiem un darbiniekiem, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.
  2. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā.
  3. Lasītavas un bibliotēkas datori pieejami individuālam (vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam. Uzturēšanās laiks lasītavas zonās – 1 stunda, pie datora – 30 minūtes. Pirms preses izdevumu lasīšanas un bibliotēkas datoru lietošanas obligāti jādezinficē rokas.
  4. Apmeklētāju skaits Silenes bibliotēkā un Skrudalienas nodaļā – ierobežots – 2 cilvēki, nodrošinot vienai personai ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības.
  5. Lasītāju apkalpošana notiek šādi: 5.1. Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkā un Skrudalienas nodaļā: Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Bibliotēkās izlasītās grāmatas tiek nodotas bibliotēkas vadītāja norādītajā vietā. 2. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos. 5.5. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
  6. Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana ik pēc 2 stundām, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti gan Skrudalienas pagasta pārvaldes interneta vietnē, gan bibliotēkās uz vietas.
  7. Bibliotēka iespēju robežās, ievērojot bibliotēkā noteiktās mikroklimata prasības krājuma saglabāšanai, īsteno pasākumus gaisa kvalitātes nodrošināšanai.