Silenes ciemā aizritēja krāšņi ģimenes dienai veltīti svētki!

Šogad daudzviet Latvijā 15.maijā tika svinēta Starptautiskā ģimenes diena, kurā iedzīvotāji tika aicināti stiprināt ģimenes vērtības, aizdomāties par tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē, rūpējoties un vairāk uzmanības veltot saviem bērniem, vecākiem, brāļiem, māsām un vecvecākiem. —–
Mūsu Biedrība „Sieviešu klubs “Silenīte” un pārvaldes speciālisti uzrakstīja projektu, kas paredz tieši mūsu pagasta iedzīvotāju daudznacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, iepazīstinot ar tautas tradīcijām jauniešus, bērnus, jo gadiem ejot kaut kas pazūd, aizmirstās. Projekta aktivitāšu ietvaros pie mums viesojās Daugavpils novada kultūras centra deju ansamblis „Līksme”, kolektīvi „Kupalinka” (Baltkrievu kultūras biedrība), “Mrija” (Ukrainas kultūras biedrība) un, protams, uzstājās mūsu pagasta zvaigznes, vokālais ansamblis „Līgaviņas”, kuru dalībnieki dejojot un dziedot parādīja mums dažādus rituālus. Starp citu vokālais ansamblis „Līgaviņas” 24.05.2015 piedalījās festivālā „Rižskij prjanik” Rīgā, kur ieguva 2.vietu un arī saņēma pateicību par saudzīgu tautas tradīciju saglabāšanu.
Ģimenes dienai veltītus svētkus – festivālu “Ģimenes šūpulī” mēs iesākām ar jautrām radošam darbnīcām, vēlāk mūsu pagasta 4 ģimenes sacentās savā starpā sporta spēlēs “Mana sportiskā ģimene”. Komandas V.Geiko – D.Krasiļniķovas (Mākonītis), Geiko ģimene (Draudzība), Gasperoviču ģimene (Coca – cola), Boldaveško – Beluse ģimene (Apelsīns Miks). Uzdevumi nebija viegli, bet jautri, un visi dalībnieki ar azartu tos izpildīja. Bērni neatpalika no pieaugušajiem un darbojās saliedētās komandās. Sacensībās uzvarēja Geiko ģimenes komanda Draudzība, otro vietu ieguva Gasperoviču ģimenes komanda Coca – cola, trešo vietu – V.Geiko – D.Krasiļnikovas ģimenes komanda Mākonītis, savukārt ceturtās vietas ieguvēji bija Boldaveško – Beluse ģimenes komanda Apelsīns Miks. Visiem dalībniekiem bija pasniegtas balvas, bet uzvarētāji saņēma arī kausu. Sporta spēles tiesāja žūrija no trim locekļiem: galvenais tiesnesis Skrudalienas pagasta sporta veterāns, bijusī Silenes pamatskolas fizkultūras skolotāja Ņina Poicāne, Silenes bibliotēkas vadītāja Valentīna Marenkova un Daugavpils novada deputāts un vietējais uzņēmējs Valērijs Hrapāns.
Silenes ciema centrā bērni varēja izklaidēties piepūšamās atrakcijās, tad sāka darboties radošas darbnīcas „Kultūras raksti pērlītēs”, biedrības “Dzidra straume” vadībā, un „Brīnumraksti uz papīra”, Oksanas Andrules vadībā, kurās aktīvi darbojās gan bērni, gan pieaugušie. Ģimenes dienas noslēgumā tika parādīta teatralizēta programma „Ģimenes tradīciju pūra lāde” un tika suminātas divas pagasta ģimenes, viena no kurām Arīnas un Artūra Griškjāna ģimene svinēja 1. kāzu gadadienu (katūna kāzas), savukārt Elvīras un Ernesta Grišķjāna ģimene svinēja 30. kāzu gadadienu (pērļu kāzas).
Lai arī ģimenei veltītajā dienā mēs aktīvāk pievēršam sabiedrības uzmanību ģimenes vērtībām un nozīmībai, nenoliedzami par to ikvienam ir jārūpējas arī ikdienā, jo ģimene ir pamatelements, kas sargā cilvēciskās un kultūras vērtības un nodod tās no paaudzes paaudzē.
Lielu pateicību izsakām Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latgales reģionālās attīstības aģentūrai un A/S “Latvijas valsts meži” par piešķirto finansējumu projekta “Skrudalienas pagasta mazākumtautību kultūras tradīcijas ģimenes dzīvē” īstenošanai, kura ietvaros tika sarīkotas radošās darbnīcas un teatralizēta programma „Ģimenes tradīciju pūra lāde”. Savukārt Sieviešu klubam “Silenīte” par šī projekta īstenošanu, kas mūsu pagasta kultūras repertuāru papildināja ar vēl vieniem skaistiem svētkiem.
Liels paldies Skrudalienas pagasta pārvaldei par sniegto līdzfinansējumu, kas deva iespēju pagasta ģimenēm piedalīties jautrajās radošās darbnīcās, ģimeņu sporta spēlēs, bērniem aktīvi atpūsties piepūšamajās atrakcijās, svētku dalībniekiem saņemt jaukas un noderīgas dāvanas.
Pateicamies arī visiem svētku organizatoriem – Silenes kultūras nama vadītājai Alevtīnai Mihailovai par sagatavoto svētku programmu, biedrībai “Dzidra straume” un Oksanai Andrulei par sarīkotajām radošajām darbnīcām, Silenes pamatskolas direktorei Tatjanai Klopovai par iespēju sporta spēles rīkot skolas sporta zālē, Inārai Lapkovskai par novadītajām sporta spēlēm, sporta spēļu žūrijai: Ņinai Poicānei, Valentīnai Marenkovai un Valērijas Hrapānam par profesionālu tiesāšanu, Skrudalienas pagasta jauniešiem, kas krāšņos kostīmos uzjautrināja mūsu ģimenes un sevišķi bērnus, kopā veidojot no baloniem dažādas figūras, bet no papīra krāsainus karodziņus. Paldies visiem kolektīviem par atsaucību un dalību mūsu pagasta ģimenes svētkos.

FOTOGALERIJA