Silenes kultūras namā aizritēja Latvijas neatkarībai veltīts svinīgs pasākums

17.novembra vakarā Skrudalienas pagasta iedzīvotāji pulcējās kopā, lai nosvinētu Latvijas dzimšanas dienu, atceroties un pieminot visus, kas cīnījās par mūsu brīvību. —–

Svinīgo vakaru ar svētku uzrunu atklāja Skrudalienas pagasta vadītāja Betija Ivanova, apsveicot visus iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā. Pēc Latvijas valsts himnas kopīgas dziedāšanas, visi klātesošie tika aicināti atskatīties un novērtēt gada laikā paveikto darbu. Īsā prezentācijā pagasta vadītāja izklāstīja lielākos un svarīgākos pagasta iestāžu veikumus. Atzīmējot, ka mūsu pagastā ir daudz cilvēku ar gaišām dvēselēm un labu sirdi, kuru darbs un attieksme dod iespēju lepoties ar savu novadu, ar savu pagastu, sekoja svinīgs brīdis. Četriem Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem par godprātīgu darbu tika pasniegti Daugavpils novada domes Pateicības raksti. Vasilijs Jurjevs (katlu kurinātājs) apbalvots ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par godprātīgu un kvalitatīvu darba pienākumu izpildi. Ļubova Drusse (pirts strādniece un skolēnu pavadone) apbalvota ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par godprātīgu darbu un aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē. Larisa Sauļeviča (Skrudalienas pamatskolas mūzikas skolotāja) apbalvota ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu zināšanu pilnveidošanā, augstiem sasniegumiem novada un starptautiskajos mūzikas konkursos. Valērijs Hrapāns (vietēja uzņēmuma SIA “Jums S” vadītājs un Daugavpils novada domes deputāts) apbalvots ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par atbalsta un palīdzības sniegšanu Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem. Pasākumā tika sveikti arī divi Skrudalienas pagasta pārvaldes darbinieki, kuriem pasniegti Daugavpils novada domes Atzinības raksti. Ar Daugavpils novada domes Atzinības rakstu par godprātīgu, kvalitatīvu un radošu darba pienākumu izpildi tika apbalvots komunālās nodaļas santehniķis Ivans Ivanovs. Ar Daugavpils novada domes Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu pašvaldības un pārvaldes darbā un izglītībā ir apbalvota arī Zinaīda Zabolotjko, Silenes pamatskolas saimniecības daļas vadītāja, kura jau 47.gadus apzinīgi un godprātīgi strādā pagasta iestādēs.
Jau 19 gadus Skrudalienas pagastā pastāv skaista tradīcija – sumināt un sveikt pilngadīgos. Šogad mūsu pagastā savu pilngadību sasniedz 10 jaunieši. Kā jau ierasts arī šogad, Latvijas dzimšanas dienā, pasniedzām viņiem dāvanas. Savukārt pagasta saimniece Betija Ivanova teica jauniešiem ceļa vārdus, novēlot jauniešiem izturību un ticību, veiksmi un gribasspēku, lai sasniegtu savu mērķi, savu sapni, būt savas valsts patriotiem un censties iekārtot savu dzīvi šeit, Latvijā. Jauniešus sveica arī Daugavpils novada domes deputāts Valērijs Hrapāns, silti iesakot dzīvē kā prioritāti izvelēties izglītību, ne tikai to izglītību, ko piedāvā mums mācību iestādes, bet arī to mācību, ko mums sniedz dzīve, vecāki, ģimene, censties iegūt no dzīves visu, ko tā sniedz.
Vakara gaitā simboliskas balvas tika pasniegtas arī fotokonkursa “Mana dzimtā vieta” labākajiem autoriem. Konkurss notika Silenes ciema 260 gadu jubilejas ietvaros un apkopoja vairākas Skrudalienas pagasta iedzīvotāju veidotas skaistas fotogrāfijas ar pagasta burvīgajiem skatiem. Par labākajiem darbiem tika apbalvoti Aļona Sokolova, Betija Ivanova un Tatjana Klopova. Pirmo vietu savā starpā dalīja Eleonora Griškjāne ar pasakainu dabas skatu “Atspulgs Dzirnavu dīķī” un Kazimirs Hrapans ar neparastiem skatiem putna lidojuma augstumā.
Kad visi apsveikumi bija saņemti, novēlējumi un labi vārdi pateikti, svētku vakaru turpinājā viesus priecēja koncerts, ko šim pasākumam bija sagatavojuši pašmāju deju un vokālie kolektīvi. Klātesošajiem ciemiņiem Latvijas neatkarības svētkos muzikālos sveicienus veltīja Silenes pamatskolas vokālais kvartets, Rozālijas Almakajevas vadībā, Silenes pamatskolas deju grupa, Alevtīnas Mihailovas vadībā, jauniešu deju grupa “Tornado”, vadītāja Alevtīna Mihailova, vokālais ansamblis “Līgaviņas”, vadītāja Rozālija Almakajeva.
Koncerta laikā skanēja dziesmas ne tikai Latvijai, bet arī par Latviju, jauniešiem tika veltītas mūsdienīgas dziesmas un dejas, savukārt koncerta un arī vakara noslēgumā deju grupa “Tornado” uz skatuves izpildīja jautro latviešu tautas deju “Dulla Lulla”, kurā iesaistījās visi šī vakara kolektīvi. Uz tik jautras nots Latvijas dzimšanas dienas svētki tika noslēgti.

Lai miers uz saticība valda katrā mājā!
Dievs, svētī Latviju!

FOTOGALERIJA