Silenes kultūras namā nosvinēti Latvijas dzimšanas dienas svētki!

17. novembrī Silenes kultūras namā notika valsts proklamēšanas 98.gadadienai veltīts pasākums. Vakarā sākumā visus klātesošos sveicināja Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova. Savā runā pieminēdama mūsu valsts karoga nozīmi un būtību, kā arī atskatoties uz svarīgākajiem notikumiem pagastā, novēlēja Latvijas tautai izturību, mērķtiecību, spēju rast ne vien materiālo labklājību, bet arī dvēseliskumu ģimenēs un, protams, mieru.

Jau tradicionāli šajos svētkos par ieguldījumu Skrudalienas pagasta un Latvijas attīstībā ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstiem tika apbalvoti Skrudalienas pagasta iedzīvotāji. Par godprātīgu darbu un aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē Pateicības rakstu saņēma Valentīns Bizņa, par ilggadēju, godprātīgu un kvalitatīvu darba pienākumu izpildi Pateicības rakstus saņēma Larisa Širina un Marina Belousova. Tika sveikts arī zemnieku saimniecības “Gaiša” īpašnieks Viktors Hrapāns, kurš par nopelniem un ieguldījumu novada attīstībā un uzņēmējdarbībā, kā arī aktīvu dalību un personisko ieguldījumu Silenes katoļu baznīcas darbībā tika apbalvots ar Daugavpils novada domes Atzinības rakstu. Šogad kopā ar Pateicības rakstiem mūsu pagasta nominantiem tika pasniegtas īpašas piemiņas dāvaniņas, ko, pateicoties Daugavpils novada domes izsludinātajam projektu konkursam “Uzlabosim savu ikdienu!”, vasaras un rudens garumā ir sarūpējuši Skrudalienas pagasta jaunieši. Skaisti koka suvenīri ar iniciāļiem, kas tika darināti ar lielu mīlestību un rūpību, ir veltījums Latvijas 100-gades svētkiem.

Šogad Latvijas dzimšanas dienā mēs atzīmējām vēl vienu jubileju. 20 gadus atpakaļ Skrudalienas pagastā tika dibināta skaista tradīcija – Latvijas dzimšanas dienas svētku gaisotnē sveikt mūsu pilngadību sasniegušos jauniešus. Šogad mums tādi ir deviņi. Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova katram pasniedza dāvanu un ziedus, iedrošinot jauniešus ar novēlējumiem turpmākajai dzīvei. Arī jaunieši šajā vakarā saņēma īpašās Latvijas 100 – gadei veltītās dāvaniņas, kuras liks atcerēties par to, ka viņi pieder Latvijai un ir ļoti nozīmīga tās sabiedrības daļa.

Jauniešus sveikt ieradās arī Daugavpils novada domes deputāts Valērijs Hrapāns. Novēlot veiksmi un panākumus turpmākajā pieaugušo dzīvē, katram jaunietim pasniedza ziedus.

Vakara turpinājumā visi klātesošie baudīja Latvijas dzimšanas dienai veltītu muzikālo dāvanu. Koncertā piedalījās vairāki mūsu pagasta amatierkolektīvi, tai skaitā vokālais ansamblis “Līgaviņas” Rozālijas Almakajevas vadībā, deju grupa “Tornado” Alevtīnas Almakajevas vadībā, Naujenes mūzikas un mākslas skolas audzēknis akordeonists Ēriks Lapkovskis un Silenes pamatskolas amatierkolektīvi.

Lielu paldies sakām Skrudalienas pagasta pārvaldei par iespēju sumināt mūsu pagasta nominantus un jauniešus, visiem kolektīviem par skaisto muzikālo priekšnesumu svētkos un visiem viesiem, kas ieradās kopā nosvinēt mūsu valsts neatkarību.

Lai miers un brīvība mūsu tautai!

GALERIJA