Silenes pamatskolā sākas akcija Atvērsim Silenes ciema iedzīvotāju atmiņu pūru „Simts stāstu – simts atmiņu mirkļu”

Tuvojoties Latvijas simtgadei Silenes pamatskolas skolēni nolēma apkopot Skrudalienas pagasta iedzīvotāju atmiņu stāstus un tikties ar Silenes ciema iedzīvotājiem – vēstures lieciniekiem.

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas pasākumu cikla ietvaros skolā notika pēcpusdiena „Silene atmiņās”. Iedzīvotāji stāstīja par savām atmiņām.

Tā sākas Silenes pamatskolas akcija Atvērsim Silenes ciema iedzīvotāju atmiņu pūru „Simts stāstu – simts atmiņu mirkļu”

Skolā ir muzejs, bieži tajā notiek muzeja stundas un skolēnu interese par skolas, ciema un iedzīvotāju vēsturi ir liela. Tāpēc iedomājamies, ka varam sākt izzināt, pētīt, darboties.

Bieži vārdi „vēsture” un „mantojums” saistās ar kaut ko tālu un svešu, tāpēc vienojamies ar skolēniem par to, ka izzināsim savu ciematu, ieklausīsimies cilvēkos, kas dzīvo mums blakus, aprunāsimies ar tiem, parunāsim ar saviem vecvecākiem, gados cienījamiem vectantiņām un vecvīriem, un tā mēs būsim arī daļa no tiem izciliem vēsturniekiem, kas pēta, izzina un saglabā sava valsts vēsturisko mantojumu.
Atvērsim Silenes ciema iedzīvotāju atmiņu pūru, ieklausīsimies atmiņu pūrā saglabātās vērtības un varbūt arī atradīsim atbildi uz daudziem jautājumiem.

Ko darīsim?

Tiksimies ar iedzīvotājiem, pierakstīsim atmiņas, veidosim videosižetus. Apkopojot Silenes iedzīvotāju stāstus par Silenes vēsturi, cilvēkiem un notikumiem, citādāk paskatīsimies uz cilvēkiem, kas dzīvo mums blakus, kaut uz mirkli dosim sirdsiltumu un pretī saņemsim sirdsmīļumu, un noteikti būsim gandarīti par paveikto darbu.

Katram no mums, šķetinot savu atmiņu kamolu, liekas, ka nomērītajam diega pavedienam vēl ir garš turpinājums – vecāku un vecvecāku dokumentētās liecības un atmiņas, vietējās sabiedrības kopīgais stāsts un kopīgi piedzīvotais, kā arī valsts vēsturē piedzīvotais. Bet laiks skrien ātri, kādreiz var nepaspēt uzklausīt kādu tuvu vai pazīstamu cilvēku un pēc tam par to ļoti nožēlot.

Atmiņas pūru „Simts stāstu – simts atmiņu mirkļu” dāvināsim Silenes iedzīvotājiem, svinot Latvijas 100 dzimšanas dienu.

Atmiņa ir mūsu dzīves sastāvdaļa, kas kā dzijas pavediens tin mūsu piedzīvotos mirkļus un notikumus vienā lielā kamolā, veidojot ne vien personīgo, bet arī mūsu kopīgo vēsturi.

Latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova