Silenes pamatskolā sumināja izcilniekus

2021./2022. mācību gada izskaņā tika apzināti novada izglītības iestāžu izcilākie audzēkņi, kuri ieguvuši godalgotas vietas novada un valsts mēroga olimpiādēs. Apbalvojumus par sasniegtajiem rezultātiem saņēma 204 novada skolu audzēkņi, kas ieguva 1., 2., 3. vietu, pateicības vai atzinības novada un valsts mēroga olimpiādēs .

To starpā ir arī Silenes pamatskolas skolēni:

  • 1 vieta novada Krievu valodas olimpiādē 8.-12.klasēm

Veronikai Boldoveško 8.klase;

Vladislavam Pupinam 9.klase;

  • Atzinība novada Latviešu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm

Veronikai Boldoveško 8.klase;

Artjomam Geiko 8.klase;

Jūlijai Hrapunovai 9.klase;

  • Atzinība novada Skolēnu pētnieciskajos darbos

Artjomam Geiko 8.klase;

Viktoram Gasperovičam 8.klase;

  • Pateicība novada Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

Vadimam Matuļam

  • Pateicība novada 3.klašu kombinētajā olimpiādē

Viktorijai Madžulei 3.klase

 

Augšdaugavas novada Pateicības un balvas saņēma arī skolotāji un vecāki:

  • Latviešu, krievu valodas skolotāja Jeļena Safonova
  • Veronikas Boldoveško, Vladislava Pupina,  Artjoma Geiko,  Jūlijas Hrapunovas, Viktora Gasperoviča vecāki.
  1. maijā skolas aktu zālē notika Mācību gada noslēguma pasākums, kurā svinīgā atmosfērā tika teikts PALDIES gan ģimenēm, gan skolotājiem par atbalstu skolēnu izglītošanā. Pateicības tika izteiktas arī skolēniem un skolotājiem par sasniegumiem dažādās jomās visa mācību gada garumā un skolas tēla spodrināšanu.