Silenes pamatskolas dzejas dienas vainagojās ar augstāko sasniegumu un konkursa „Zelta sietiņš” laureāta apbalvojumu

Silenes pamatskolas 8. klases skolnieks Ēriks Lapkovskis kļuva par skatuves runas konkursu „Zelta sietiņš” laureātu 2017. gadā un tika apbalvots ar konkursa speciālo balvu „Zelta sietiņš”.
Šogad Dzejas dienas skolā notika klusāk, nekā agrāk – tikai literatūras stundu laikā, bet jau 4. septembrī sākas rosības.
Lai būtu interesanti šajās dienās, katram skolēnam bija piedāvāts izvēlēties sev tīkamāko darbošanos:

  • vai nu sacerēt pašiem dzejoļus, izmantojot neparastu  dzejošanas metodi. Daļu teksta vajadzēja uzrakstīt vārdiem, daļu – aizstāt ar attēliem, simboliem. Tā tapa dzejoļi par visdažādākajam tēmām. Dažiem tik tiešām izdevās izmantot  metodi pilnībā, citi strādāja tradicionāli – viss dzejolis rakstīts  ar vārdiem, taču , lai būtu krāsaināk, rudenim atbilstošāk, teksts tika papildināts ar attēliem. (Labākais dzejolis – klases skolniecei Tatjanai Šušertei);
  • vai nu veidot prezentācijas par Raiņa un Aspazijas daiļradi. Pie šī darba palika tie, kam tuvāk ir IT tehnoloģijas. (Labākā prezentācija – klases skolniecei Jelizavetai Pavlovai);
  • vai nu doties pie Silenes kultūras nama vadītājas Alevtīnas Mihailovas ar mērķi apgūst vai pilnveidot uzstāšanas prasmi.

Mūsu skolas skolēni, lai popularizētu Raiņa un Aspazijas daiļrades mantojumu, ikkatru gadu piedalījās Daugavpils novada Kultūras pārvaldes organizētajā skatuves runas konkursā „Zelta sietiņš”, tāpēc uz Berķeneli devās tie, kas gribēja piedalīties konkursā.

Ēriks Lapkovskis gan pats sacerēja dzejoļus, gan iepazīstināja klases biedrus ar Raiņa un Aspazijas daiļradi, gan, protams, acīs mirdzēja, kad runājām par piedalīšanos konkursā „Zelta sietiņš”.

Jaunietim skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš” ir pazīstams, jo piedalījās tajā jau no 3. klases, un vienmēr ar neviltotu prieku un tomēr skumjām skatījās uz laureātiem.

Neatlaidība, mērķtiecība un prasme pieņemt lēmumus un mācīties – tas ir panākuma veicinošie nosacījumi.
Arī mazais ķipars no 4. klases Artjoms Geiko otro gadu centīgi pilnveido uzstāšanās prasmes, piedaloties konkursos. Skatās uz Ēriku kā uz elku un tiecās pēc sasniegumiem. Skatuves runas konkursā „Zelta sietiņš” viņam pagaidām ir pateicības raksts par piedalīšanos, bet priekšā patiesa izpratne par vērtībām, literatūras zināšanu un latviešu valodas izjūtas kopšana.
Gandarījums par skolu un Silenes pamatskolas skolēniem, jo starp 23 dalībniekiem 5.–  9. klašu grupā, no dažādiem skolas novadiem (Riebiņu, Dagdas, Aglonas, Jēkabpils, Viesītes, Līvānu, Viļakas, Kārsavas, Ilūkstes un Daugavpils novads, kā arī Daugavpils pilsēta) „Zelta sietiņa” laureāts ir skolēns no mūsu novada – Daugavpils novada.
Klausoties Ērika teiktā intervijas laikā, secināju, ka šis konkurss jaunietim ir tikai sākums Aspazijas un Raiņa daiļrades izzināšanai.
Paldies Silenes kultūras nama vadītājai Alevtīnai Mihailovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanai konkursam, latviešu valodas skolotājai Jeļenai Safonovai par literārā materiāla tēmām, satura atklāsmi un radošumu.
Informāciju sagatavoja Tatjana Klopova – Silenes pamatskolas direktore