Silenes pamatskolas pašpārvaldes pārstāvji Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forumā

21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums “Skolas parlaments – pilsoniskas sabiedrības pamats”. Forumā piedalījās arī mūsu skolas pašpārvaldes līderi- 9.klases skolēns Edvards Nikolajenkovs un 8.klases skolēns Eduards Gasperovičs. Jaunieši aktualizēja skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī mācījās motivēt citus jauniešus darboties pašpārvaldēs. Forumā tika popularizēta skolēnu pašpārvalžu darbības labākā pieredze un apzināti problemātiskie aspekti un risināmie jautājumi darba pilnveidei.
Šogad dalībai forumā atsaukušies teju 60 Latgales izglītības iestāžu pārstāvji no 18 pašvaldībām. Forumā bija pārstāvētas 33 Latgales reģiona vidusskolas, 13 pamatskolas, 7 valsts ģimnāzijas, kā arī koledžas, tehnikumi un jaunatnes nevalstiskās organizācijas.
            Vairāk nekā 230 foruma dalībnieku vidū bija 33 skolēnu pašpārvalžu prezidenti, 16 viceprezidenti, 18 ministri, kā arī skolu direktori, viņu vietnieki, pedagogi un pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti.
           Uzrunājot foruma dalībniekus, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis vilka paralēles starp pašvaldību un skolēnu pašpārvaldi, jo gan izglītības joma, gan pašvaldības stāv reformas priekšā. Viņš vēlēja jauniešiem radoši pavadīt laiku forumā un gūt jaunas zināšanas.
           Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis jauniešiem nolasīja Valsts prezidenta Egila Levita vēstuli, kurā prezidents novēlēja foruma dalībniekiem būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties sabiedriski aktuālu jautājumu risināšanā, un lai forumā piedzīvotā domu apmaiņa kalpotu par iedvesmu turpmāk aktīvi līdzdarboties valsts attīstībā. Video sveicienu jauniešiem bija atsūtījusi Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde, kura pieciem aktīvākajiem foruma dalībniekiem dāvāja iespēju doties uz Briseli. Viņu vidū ir arī Silenes pamatskolas 9.klases skolēns Edvards Nikolajenkovs!