Silenes pamatskolas pirmsskolas grupas izlaidums

Nu bērnība man sveikas saka, 
Jo jāiesāk ir skolas taka,
Tur sudrabaini skanot zvaniņš,
Man pavēstīs, –
Ka esmu kļuvis gan ciparu, gan burtu ganiņš.

        29.05.2017. Silenes pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņi atvadās no pirmsskolas grupas “Bitītes”.  Izlaidums ir īpašs pasākums gan skolotājiem, gan bērniem un viņu vecākiem. Mazais bērns pēkšņi ir izaudzis  liels un gatavs doties skolas gaitās.
Mums ,skolotājiem, izlaiduma svētki ir reizē priecīga un mazliet skumja diena. Prieks par padarīto darbu, par bērnu sasniegumiem, par viņu mīlestību pret mums. Skumjas, ka atkal kāds posms dzīvē ir aizritējis un jāšķiras no „saviem”, trīs gadus izlolotiem audzēkņiem.
Svētki nav iedomājami bez bērnu koncerta ar skaisti deklamētiem dzejoļiem, dziesmām: “Lācītis Bumis”,” Uz tava sliekšņa”,  ar jautro orķestri un dejām. Bērni paradīja savas mācību priekšmetu un dzīves prasmju zināšanas.  Bija arī ziedi, dāvanas, diplomi par piemiņu un laba vēlējumi.

Pirmsskolas skolotāja Diāna Krasiļņikova