Silenes pamatskolas pirmsskolas grupas sporta svētki „Draudzīgā ģimene”

Saule, saule vij šo staru gaismu,
Kas stipraka par visu,
Tā ir draudzības gaisma,
Kas dod tev siltumu ap sirdi.

Novembrī Silenes pamatskolas pirmsskolas grupā jau tradicionāli notika sporta svētki „Draudzīgā ģimene”, kuros piedalījās pirmsskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem.

Šogad ciemos ieradās Vāvere, kura uzjautrināja visus un uzaicināja piedalīties kustību rotaļās un stafetēs. Sporta svētki sākās ar jautro rīta rosmi. Sacensības turpināja trīs jauktas komandas: Zaļā, Dzeltenā un Zilā. Bērni kopā ar vecākiem parādīja savas prasmes spēka, ātruma un uzmanības vingrinājumos, kā arī lēkšanā.

Kā vienmēr, mūsu sporta sacensībās uzvarēja draudzība! Visi dalībnieki tika apbalvoti ar diplomiem, nelielām dāvanām un saldumiem. Svētku noslēgumā visi bērni kopā ar vecākiem tika aicināti pie tējas galda, kur valdīja jauks noskaņojums un gandarījums par gūtajiem rezultātiem!

                                                Pirmsskolas skolotāja Diāna Krasiļņikova