„Silenes stariņi” sāka īstenot jaunu projektu „Vides nometne „Zaļais aplis”

01.05.2014. biedrība „Silenes stariņi” sāka īstenot jaunu projektu „Vides nometne „Zaļais aplis” (Nr.1-08/35/2014) Projektu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds aktivitātes „Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem” ietvaros, kurš piešķīra finansējumu EUR 4400,00 apjomā un Daugavpils novada dome ar līdzfinansējumu EUR 1468,00 apjomā. Projekta kopējais finansējums EUR 5868,00. —–

Projekta mērķis: veicināt Daugavpils novada jauniešu izpratni par novada dabas aizsargājamajām teritorijām un vidi, veidot un attīstīt jauniešos „videi draudzīgu” rīcību, attīstot „zaļo domāšanu”, kā arī sniegt iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes un sekmēt jauniešu sadarbību. 

Projekta laikā uz Silenes pamatskolas bāzes tiks organizēta nometne, kurā 22 Daugavpils novada jauniešiem būs nodrošināta iespēja strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un izmantot līdz šim neiepazītas darba metodes, piedalīties dažādos eksperimentos. 

Jauniešu izglītošana un intereses radīšana par dabas aizsardzību un vides problēmām palīdzēs veicināt viņu iesaistīšanos šo problēmu risināšanā, palīdzēs arī izglītot viņu vecākus, radus, draugus.