Skatuves remonts Skrudalienas pamatskolā „Sanākam un padarām, visiem prieku vairojam”

Biedrība “Dzidra straume” projekta ietvaros veica Skatuves remontu Skrudalienas pamatskolā                                                                                                                                                    

Biedrība „Dzidra straume” ir realizējusi projektu „Skatuves remonts Skrudalienas pamatskolā „Sanākam un padarām, visiem prieku vairojam” , kas tika iesniegts pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” papildus piešķirtā finansējuma „Vietējās attīstības stratēģijas ” ietvaros. Realizētā projekta summa EUR 4753,91 (kuru sastādīja LAD finansējums- EUR 4278,52 un novadu partnerības „Kaimiņi” finansējums- EUR 475,39). Skatuves remonta laikā tā tika paplašināta- tai nepieciešamo finansējumu piešķīra Daugavpils novada dome EUR 950 apmērā.
Projekta mērķis: veikt skatuves remontu Skrudalienas pamatskolā kā daudzfunkcionālajā centrā, veicinot kultūras, sabiedrisko, izglītojošo, fizisko attīstību, uzlabojot estētisku un drošu vidi.
Sadarbībā ar būvfirmu „Daugavpils Būvremonts” Skrudalienas pamatskolas aktu zāles skatuve ir ieguvusi jaunu grīdu un starpsienu. Pateicoties vecāku atbalstam un Skrudalienas pagasta atbalstam ir iegādāti jauni aizkari. Skatuve tika iesvētīta ar svinīgu koncertu, kas bija veltīts Latvijas 96.gadadienai.
Paldies gribam teikt biedrības „Dzidra straume” locekļiem, Skrudalienas pagasta pārvaldes vadībai, partnerībai „Kaimiņi”, Daugavpils novada domes vadībai, būvfirmai „Daugavpils Būvremonts” , Lauku atbalsta dienestam par ieguldīto darbu mūsu jaunās skatuves tapšanā!
Skrudalienas pamatskolas direktore S.Belousova