Skatuves runas konkurss

29.janvārī kopā pulcējās skolas un pirmsskolas drošākie runātāji, lai piedalītos ikgadējā skatuves runas konkursā . Konkursa dalībnieki  bija sagatavojuši dzejoļus par dažādām tēmām, bet žūrijas un skatītāju simpātijas un diplomus par 1.vietu ieguva Eduards Gasperovičs (4.kl.) ar  dzejoli par peli un kartupeli  un Aleksandrs Poļakovs (6.kl.) ar  dzejoli par zēnu, kurš neko negribēja darīt.  Pārējie konkursa dalībnieki arī tika apbalvoti ar Atzinības rakstiem.

Šis konkurss dod iespēju katram skolēnam izmēģināt savus spēkus skatuves runā, ar katru gadu pilnveidoties un iegūt iespēju pārstāvēt skolu Daugavpils novada skatuves runas konkursā. Šogad uz novada konkursu devās 4.klases skolēns Eduards Gasperovičs  un 6.klases skolēns Aleksandrs Poļakovs, kurš  ieguva 3.pakāpi (skolotājas Daina Grigorjeva un Sofija Mole).—–