Skolā maijs ir ražas mēnesis

17.maijā skolas aktu zālē atskanēja 9.klases skolēnu dzīvē pirmais pēdējais zvans. 9 skolas gadi pagāja ātri un nemanāmi. Paldies skolotājiem – par profesionalitāti un radošumu ,vecākiem – par atbalstu visu skolas gadu garumā, katram 9.klases skolēnam par kopīgi piedzīvoto un pārdzīvoto, par jūsu sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sportā.
Bet vēl daudz jāstrādā, lai pabeigtu skolu, jo eksāmeni- tas ir atbildīgs darbs. Novēlu paļauties uz saviem speķiem un veiksmi eksāmenos! Ziniet, ka viss, ko novel pēdējā zvanā ātri piepildās!
Direktore Tatjana Klopova