Skolēnu radošo darbu konkurss “Mēs – paši par sevi”

1.februārī Daugavpils novada Kultūras centrā norisinājās Daugavpils novada sākumskolas skolēnu pašsacerētu radošo darbu konkurss “Mēs – paši par sevi”. Tā mērķis ir rosināt bērnu iztēli un fantāziju, bagātināt vārdu krājumu, pilnveidot skolēnu valodas kultūru un pašprezentācijas prasmes.
Konkursā piedalījās novada skolu 3. klašu skolēni no Biķerniekiem, Kalupes, Laucesas, Naujenes, Medumiem, Kalkūnes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Špoģiem un Demenes.
Dalībnieki prezentēja savus darbus par tēmu “Mans pagasts”. Skolēnus vērtēja kompetenta žūrija. Galvenie vērtēšanas kritēriji bija domas atklāsme, kontakts ar klausītāju, idejas oriģinalitāte, dikcija un artikulācija, priekšnesuma atbilstība tēmai un dalībnieka vecumam, kā arī dalībnieka vizuālais tēls.
No Silenes pamatskolas konkursā piedalījās 3.klases skolniece Jūlija Krasiļņikova ar savu pasaku “Borovkas jaunais vārds”. Jūlija bija pacentusies godam un nopelnīja Pateicību.

Apsveicam Jūliju un skolotājas Anitu Zaicevu un Diānu Krasiļņikovu!