Skolotājiem pateicās par ieguldītajiem darba dzīves gadiem

Daugavpils novada izglītības iestāžu skolotāji un vadītāji, Skolotāju dienas priekšvakarā, pulcējās svinīgā pasākumā, lai kopīgi atzīmētu labi padarīta darba svētkus. Skolotāju dienai veltīts svinīgais pasākums ir neatņemama novada tradīcija, kuras laikā tiek sumināti skolotāji, kas velta sevi jaunās paaudzes izglītošanā.—–
Daugavpils novada dome kopā ar Izglītības pārvaldi, turpinot pagājušā gada aizsākto tradīciju, ar apbalvojumiem sveica tos skolotājus, kuri tieši šajā gadā svin 25,30,35,40 un 45 skolotāju darba gadus.
Šogad 25 dzīves darba gadus svin mūsu skolas matemātikas un informātikas skolotāja Žaneta Serpāne. 30 gadus novada bērnu izglītošanā ir veltījusi latviešu valodas un matemātikas skolotāja Eleonora Griškjāne.
Par 15 gadiem skolas administrācijā tika apbalvota direktores vietniece izglītības jomā Tatjana Bojaruneca.
Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša savā uzrunā norādīja, ka būt par skolotāju ir sūtība vai nolemtība. ”Liktenis tik grūtu darbu uztic tikai garā stiprākajiem un dvēseles bagātākajiem cilvēkiem, kas spējīgi būt par iedvesmas un jaunrades avotu, kas ir aicināti saglabāt sevī un savos audzēkņos vēlmi palūkoties aiz apvāršņa maliņas.”