Skolotāju diena Silenes pamatskolā

Stāsti man un es aizmirsīšu.

Māci māci mani un es atcerēšos.

Iesaisti mani un es iemācīšos!

/Bendžamins Franklins/

 

Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta skolotāju diena. Šogad skolotāju diena iekrita 7.oktobrī, tāpēc skolā pasākums par godu šai dienai tika organizēts 5.oktobrī.   Visi skolotāji, skolēni  un skolas darbinieki tika aicināti uz svinīgo pasākumu, kuru  bija sagatavojuši  9.klases skolēni . Pašā sākumā skolēni kopā ar skolotājiem tika aicināti uz rīta rosmi. Pasākuma laikā  bērni lasīja dzeju, veltītu skolotājiem,  dejoja, dziedāja un protams attēloja situācijas no skolas dzīves. Pasākuma noslēgumā visi skolotāji tika sveikti ar ziediem.

Paldies visiem, kuri šo dienu padarīja jauku mums visiem – gan skolēniem, gan skolotājiem.

9.klase audzinātāja Alla Mihailova