Skolotāju diena Silenes pamatskolā

Ir svētki, skolotāj, un Tu
Reiz rokas gādīgās nu vari salikt klēpī
Un saulē pasapņot, un aizmirst par
To paguruma mirkli, ko no visiem slēpi.

 

Par jauku tradīciju Silenes pamatskolā kļuvusi Skolotāju dienas svinēšana.
Šogad 29.septembrī skolēni dāvāja svētkus saviem skolotājiem .9.klases audzēkņi kopā ar savu klases šo jauko, bet grūto profesiju, dziedātas dziesmas  un bērni priecēja ar jaukām dejām. Skolotāji guva neatsveramu gandarījumu .Skolēni bija sarūpējuši arī ziedus saviem pedagogiem. Skolotāji varēja atgriezties arī savā bērnībā un atcerēties to ,par ko viņi kādreiz vēlējās audzinātāju Ivetu Stepuļonoku  vadīja pasākumu par godu Skolotāju dienai. Tika  skandēta dzeja par kļūt. Tas ļoti uzjautrināja pedagogus. Pasākums noritēja siltā un  pacilātā gaisotnē.