SKOLOTĀJU DIENAS PRIEKŠVAKARĀ GODINĀTI SILENES PAMATSKOLAS PEDAGOGI

Skolotāju dienas priekšvakarā tika godināti novada izglītības iestāžu pedagogi. Skolotājus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis un izpilddirektore Vanda Kezika, pasniedzot Pateicības un balvas novada labākajiem pedagogiem par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā.
Šī gada jauno mācību gadu uzsāka septiņi jaunie speciālisti , to skaitā arī pirmsskolas skolotāja Marianna Marenkova un angļu valodas skolotāja Viktorija Seškovska.
Latviešu valodas skolotājai Jeļenai Safonovai, ka arī 46 novada izglītības iestāžu pedagogiem pasniegtas Darba kvalitātes stimulēšanas balvas.
Tāpat ar apbalvojumiem sveica tos skolotājus, kuri šajā gadā svin 20, 30, 40 un 50 darba gadus. 30 gadus skolā nostrādāja arī sākumskolas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja Tatjana Bojaruneca.
Būt par skolotāju – tas ir mazliet vairāk kā vienkārši darbs, tā ir milzu atbildība, kas uzticēta, tas ir radošums, kurš nedrīkst izsīkt ne mirkli, tā ir aizrautība, kas neskaita gadus, tas ir sirdssiltums, kura jāpietiek ne tikai ģimenei, bet veselai klasei.
Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā visus bijušos, esošos un topošos skolotājus, novēlot viņiem spēku, sirdsmieru un milzu pacietību šajā skaistajā, bet ne būt ne vieglajā misijā – būt par Skolotāju.