Skolu daudzpusējās partnerības

No 01.09 2011. līdz 30.05.2013. gadam Silenes pamatskolas skolēni, skolotāji un vecāki piedalīsies Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comeniusapakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā „A path to the Pasts” (Taciņa uz pagātni).
Projekta īstenošanai piešķirts finansējums EUR 10 000.
Projekta valsts- koordinatore ir Turcija, bet partnervalstis Latvija, Polija, Anglija, Rumānija un Bulgārija.
Projekta uzdevumi ir pētīt savas un citas valsts kultūrmantojumu, iepazīties ar projekta partnervalstu izglītības sistēmu, propagandēt savas valsts skaistākas vietas, izveidot sakarus ar bērniem no citām valstīm.
Skolēniem izveidos kopīgu e-pasta kasti, un viņi varēs sarakstīties ar saviem vienaudžiem no citām valstīm internetā. Būs sarīkotas foto un zīmējumu izstādes par savu zemi. Projekta dalībnieki sagatavos PowerPoint prezentāciju par savas valsts skaistākajām vietām un ievietos kopīgajā e-pasta kastē, kurā varēs apskatīt arī citas valsts prezentācijas. Galvenais projekta akcents ir savas valsts kultūrmatojuma pētīšana. Tāpēc projektā piesaistīsies arī skolēnu vecāki, kuri piedalīsies aptaujās un palīdzēs veikt pētījumus. Projekta ietvaros plānoti pieci skolotāju un skolēnu izbraucieni – 2011.g.oktobrī Turcijā, 2012.g. Anglijā, Rumānijā un Polijā, 2013.g. Bulgārijā. Bet 2012.gadā septembrī bērni un skolotāji no piecām partnervalstīm atbrauks mūsu Silenes pamatskolā.
Projekta apjoms ir liels, darba būs daudz. Silenes pamatskolas kolektīvam solīja palīdzēt Daugavpils novada dome un Skrudalienas pagasta pārvalde, jo piedalīšanās tādā mēroga projektā ir ne tikai liela atbildība, bet arī liels gods.