Skrudalienas bāriņtiesa

Jāzeps Valters
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
tel.: 65471249 (Skrudaliena),
65475248 (Saliena)
e-pasts: jazeps.valters@saliena.lv
Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30 -16,00
(Salienas pagasta pārvaldes telpā, Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads)
Otrdiena  8.00-11.00
(Vecsalienas pagasta pārvaldes telpā, “Červonka” Vecsalienas pagasts, Daugavpils  novads) Ceturtdien 8.00 – 11.30 

(Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” telpā, Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads)

Valentīna Vencele
Bāriņtiesas sekretāre
tel.: 65471249
e-pasts: barintiesa@skrudaliena.lv
Oksana Andrule
Bāriņtiesas locekle
tel.: 65471249 (Skrudaliena),
65407238 (Silene)
e-pasts: oksana.andrule@skrudaliena.lv
Pirmdiena-10.30-12.00 13.00- 18.00
(Skrudalienas pagasta pārvaldes telpā, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads)
Trešdiena -8.00-9.30;12.30-16.30
(Skrudalienas pagasta pārvaldes telpā, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads)
Ceturtdien -9.00-12.00
( Tabores pagasta pārvaldes  telpā, Oktobra iela 2 , Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads)
Lilija Terentjeva
Bāriņtiesas locekle
tel.: 65471249 (Skrudaliena),
65429941 (Demene)
e-pasts: lilija.terentjeva@demene.lv
Pirmdiena
9.00-12.00
(Upes iela4, Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads)
13.00-18.00
(Demenes pagasta pārvaldes telpā, Briģenes iela2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads)
Trešdiena 9.00-16.00
(Demenes pagasta pārvaldes telpā, Briģenes iela2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads)