Skrudalienas bāriņtiesa

Jāzeps Valters
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
tel.: 65471249
e-pasts: jazeps.valters@saliena.lv

Pirmdiena 13.00 – 17.30
Skrudalienas bāriņtiesas telpās,
Miera iela 12, Skrudalienā, Skrudalienas pagastā

 Ceturtdien 8.00 – 12,00
Skrudalienas bāriņtiesas  telpā,
Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

Valentīna Vencele
Bāriņtiesas sekretāre
tel.: 65471249
e-pasts: barintiesa@skrudaliena.lv
Oksana Andrule
Bāriņtiesas locekle
tel.: 65471249 (Skrudaliena),
65407238 (Silene)
e-pasts: oksana.andrule@skrudaliena.lv
Pirmdiena-9.00 – 12.00
Vecsalienas  pagasta pārvaldes telpā,
Červonkas pils, Vecsalienas  pagasts, Daugavpils novads
Trešdiena -9.00 – 12.00
Salienas pagasta pārvaldes telpā,
Centrāles iela 24, Salienā, Salienas pagasts, Daugavpils novads
Ceturtdien -8.00 -12.00; 12.30 – 16.30
 Skrudalienas pagasta pārvaldes telpās,
Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts
Lilija Terentjeva
Bāriņtiesas locekle
tel.: 65471249 (Skrudaliena),
65429941 (Demene)
e-pasts: lilija.terentjeva@demene.lv
Pirmdiena
9.00-12.00
Upes iela4, Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads)
Pirmdiena 13.00-17.30
Demenes pagasta pārvaldes telpā,
Briģenes iela2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads
Otrdiena 9.00-16.00
Medumu  pagasta pārvaldes telpā,
Alejas  iela2, Medumi, Medumu  pagasts, Daugavpils novadsTrešdien 8.00-12.00 ; 12.30-16.30
Demenes pagasta pārvaldes telpā,
Briģenes iela2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads
Svetlana Fjodorova
Bāriņtiesas locekle
tel. 65471278
e-pasts:
svetlana.fjodorova@skrudaliena.lv

Ceturtdien 9.00 – 12.00
Tabores pagasta pārvaldes telpās, Oktobra ielā 2A, Tabore, Tabores pagastā

Vita Verza
Bāriņtiesas locekle
tel. 65440834
e-pasts:
vita.verza@skrudaliena.lv

Pirmdien, Trešdien 8.00-12.00 ; 12.30-16.30
Kalkūnes pagasta pārvaldes telpā, Ķieģeļu iela 4, Kalkūne,  Kalkūnes pagasts

Jeļena Kiseļova
Bāriņtiesas locekle
tel. 65476874
e-pasts:
jelena.kiselova@skrudaliena.lv
Pirmdien, Trešdien 8.00-12.00 ; 12.30-16.30
Laucesas pagasta pārvaldes telpā , Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novadsOtrdien 9.00-12.00
Sventes pagasta pārvaldes telpās, Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads
Diāna Holostova
Bāriņtiesas lietvede
tel.: 65471249
e-pasts:
diana.holostova@kalkuni.lv