SKRUDALIENAS PAGASTA IEDZĪVOTĀJI !

IEDZĪVOTAJIEM, kuri noslēdza līgumu par atkritumu izvešanu maisos un gada laikā nav nopirkuši ne vienu maisu, tiks uzlikts administratīvais sods.
IEDZĪVOTAJIEM ,kuri nenoslēdza līgumu par atkritumu izvešanu tiks uzlikts administratīvais sods.

Informāciju var saņemt Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista iela 9, c.Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novads. Kab.Nr.7.t-65439023, SIA “EKO LATGALE”65438392, t-26800650