Skrudalienas pagasta iedzīvotāji atvadījās no ziemas!

26.februārī Silenes centrālajā laukumā notika tradicionāla Masļeņicas svinēšana. Baltais sniedziņš, kas šajā dienā lēni krita uz zemes, netraucēja pagasta iedzīvotājiem piedalīties dažādos konkursos un rotaļās, ko labprāt sagatavoja Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova un pārvaldes sporta organizatore Ināra Lapkovska, savukārt rotaļas vadīja pagasta jaunieši un Silenes bibliotēkas vadītāja Valentīna Marenkova.

Svētku dalībniekiem bija iespēja piedalīties loterijā – Medovuha, cienāties ar karstu tēju, dažādām pankūkām, ko sagatavoja sieviešu klubs “Silenīte” (J. Osipova, A. Mickeviča), nogaršot krievu tautas nacionālo putru. Pēc maltītes viesi varēja vērot svētku koncertu, kurā piedalījās vokālais ansamblis “Līgaviņas” un Daugavpils krievu liceja deju kolektīvs “Balaguri”. Koncertu vadīja Jeļena Hrapāne un Ludmila Sivačova. Svētku noslēgumā tika dedzināta tradicionālā salmu lelle – Masļeņica, atvadoties no ziemas, dziedāta tradicionālā dziesma, un sveicināts pavasaris.

Paldies visiem, kas šajā diena ieradās uz ziemas atvadu svētkiem: Skrudalienas pagasta pārvaldes komunālas daļas darbiniekiem, pārvaldei par finansiālo atbalstu, sieviešu klubam “Silenīte”, uzņēmumam “Marianna” par garšīgo putru, pagasta jauniešiem un ikkatram dalībniekam, kurs atnāca uz svētkiem un saņēma pozitīvas emocijas un labu garastāvokli.

FOTOLERIJA