SKRUDALIENAS PAGASTA JAUNIEŠI LĀPU GĀJIENĀ DAUGAVPILĪ

11.novembrī Skrudalienas pagasta jaunieši piedalījās Lāčplēša dienai veltītajā Lāpu gājienā Daugavpilī, kurš vienoja vairākus tūkstošus gājiena dalībniekus. Bija patiess prieks piedalīties šajā pasākumā, pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritušos.
Pateicamies  visiem mūsu gājiena dalībniekiem, ka arī skolotājām Allai Mihailovai, Lūcijai Livmanei- Trubiņai, jaunatnes lietu speciālistei Inārai Lapkovskai par dalību šajā pasākumā!