Skrudalienas pagasta karoga skices publiskai apspriešanai

Sakarā ar plānoto Skrudalienas pagasta karoga izgatavošanu, Skrudalienas pagasta pārvalde piedāvā publiskai apspriešanai četras karoga skices un to variācijas. Savu izvēli un priekšlikumus iedzīvotāji var paziņot līdz 2015.gada 6.februārim, zvanot uz Skrudalienas pagasta pārvaldi: tel. 65439238, rakstot uz e-pastu: parvalde@skrudaliena.lv vai individuāli ierodoties Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils pag. Labprāt uzklausīsim arī citas idejas karoga noformēšanā – krāsu izvēle, krāsu un joslu izvietojums utt., saglabājot pagasta simbolu tauriņu. Apkopojot visus priekšlikumus, tiks izvēlēta viena karoga skice, pēc kuras tad arī tiks izgatavots Skrudalienas pagasta karogs.—–