Skrudalienas pagasta kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana

Skrudalienas pagastā sākts projekts „Skrudalienas pagasta kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana”

14.06.2012. Skrudalienas pagasta biedrība „Sieviešu klubs „Silenīte” sāka īstenot jaunu projektu „Skrudalienas pagasta kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana”
Projektu atbalsta nodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”, kurš piešķīra finansējumu LVL 3000,00 apjomā un Daugavpils novada dome ar līdzfinansējumu LVL 800,00 apjomā.
Projekta mērķis ir, sadarbojoties ar Daugavpils novadu un Skrudalienas pagastu, sekmēt iedzīvotāju pozitīvās attieksmes veidošanos pret savu veselību, rosināt iedzīvotājiem labvēlīgas vides attīstību, veicināt senioru veidošanos par nozīmīgu sabiedrības resursu.
Silenes ciematā izveidots Brīvā laikā pavadīšanas centrs. Īstenojot projektu „Skrudalienas pagasta kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana” tiek paredzēti pasākumi, kuru realizācija nodrošinās ēkas tālāko ekspluatāciju, jo ēkā ir daudz neizmantotu telpu. Plānots iekārtot telpas sporta nodarbēm, kuras varēs izmantot dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji, bet aprīkojuma iegādē, akcents tiks likts uz sieviešu un senioru vēlmēm un vajadzībām.
Projekta aktivitātes rezultātā tiks sakārtotas un aprīkotas ar dažāda veida trenažieriem brīva laika pavadīšanas centra četras telpas kopā 45 m² platībā. Sporta nodarbībām tiks iegādāts sporta inventārs, kas ir pielāgots sieviešu un senioru vajadzībām – eliptiskais trenažieris, ierīce mugurkaula atslābināšanai, velotrenažieris, steperis, motorizēts skrejceliņš, , nūjošanas
Telpās tiks veikts remonts- tiks veikta elektrosadales un gaismekļu montāža, izlīdzinātas grīdas, divas telpās atjaunoti griesti, uzstādītas ieejas durvis. Telpā uzstādīta izlietne. Grīda 18 m² platībā tiks pārklāta ar gumijas segumu, kas dos papilddrošību un skaņu izolāciju nodarbībās laikā.
Trenažieru telpas ierīkošana ļaus dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem, tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem, lietderīgi izmantot savu brīvo laiku, nostiprināt savu veselību, atrast interesantāku nodarbošanos un pārvarēt krīzes situācijas ģimenē. Tas uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Piedalīšanās projektā veicinās saskarsmi, sapratni starp pagasta iedzīvotājiem no dažādām sociālajām, dzimuma un vecuma grupām, palīdzēs viņiem saprast vienam otru un neatstumt citus tikai tāpēc, ka viņi ir atšķirīgi. Projekts veicinās kopienu stāvokļa uzlabošanos pagastā, atbalstot sporta aktivitātes un pasākumus, kas mazina sociālo atstumtību, rada iedzīvotājiem draudzīgu un drošu vidi, palīdz rast risinājumus aktuālajām problēmām un mazina to cēloņus, pievērš iedzīvotājus lietderīgai brīvā laika izmantošanai.

„Skrudalienas pagasta kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana”

24.10.2012. Skrudalienas pagasta biedrība „Sieviešu klubs „Silenīte” projektā „Skrudalienas pagasta kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana” ietvaros svinīgi atklāja jauno trenažieru telpu, kuru varēs izmantot dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji, bet aprīkojuma iegādē, akcents tika likts uz sieviešu un senioru vēlmēm un vajadzībām.
Projekta mērķis bija, sadarbojoties ar Daugavpils novadu un Skrudalienas pagastu, sekmēt iedzīvotāju pozitīvās attieksmes veidošanos pret savu veselību, rosināt iedzīvotājiem labvēlīgas vides attīstību, veicināt senioru veidošanos par nozīmīgu sabiedrības resursu.
Projektu atbalsta nodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”, kurš piešķīra finansējumu LVL 3000,00 apjomā, Daugavpils novada dome ar līdzfinansējumu LVL 800,00 apjomā un Skrudalienas pagasta pārvalde līdzfinansējumu LVL 1600,00 apjomā
Projekta rezultātā tika sakārtotas un aprīkotas ar dažāda veida trenažieriem Brīva laika pavadīšanas centra četras telpas kopā 45 m² platībā. Sporta nodarbībām tiks iegādāts sporta inventārs -8 trenažieri.
Tas ļaus dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem, tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem, lietderīgi izmantot savu brīvo laiku, nostiprināt savu veselību, atrast interesantāku nodarbošanos un uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Piedalīšanās projektā veicinā saskarsmi, sapratni starp pagasta iedzīvotājiem no dažādām sociālajām, dzimuma un vecuma grupām, palīdzēja viņiem saprast vienam otru. Projekts veicina kopienu stāvokļa uzlabošanos pagastā, atbalstot sporta aktivitātes un pasākumus, kas mazina sociālo atstumtību, rada iedzīvotājiem draudzīgu un drošu vidi, palīdzēja atrast risinājumus aktuālajām problēmām, pievērša iedzīvotājus lietderīgai brīvā laika izmantošanai.