Skrudalienas pagasta mazākumtautību kultūras tradīcijas ģimenes dzīvē

Silenes ciemā veiksmīgi aizvadīts Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts pasākums – festivāls “Ģimenes šūpulī”

2015.gada 15.maijā Biedrība “Sieviešu klubs “Silenīte” parakstīja projekta finansēšanas Līgumu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru. Uz Līguma pamata biedrībai tika piešķirts finansējums 300,00 eiro apmērā projekta “Skrudalienas pagasta mazākumtautību kultūras tradīcijas ģimenes dzīvē” īstenošanai. Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, a/s Latvijas Valsts meži un Latgales reģiona attīstības aģentūra.
Projekts tika īstenots ar mērķi Veicināt Skrudalienas mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanu, apzināt savas kultūras vērtības un tradīcijas, tādējādi attīstot Daugavpils novada kultūrvides daudzveidību.
Projekta ietvaros 2015.gada 31.maijā Skrudalienas pagastā Silenes ciemā tika organizēts festivāls “Ģimenes šūpulī”. Festivāla laikā notika meistarklases darbnīcās “Kultūras raksti pērlītēs” un “Brīnumraksti uz papīra”, kurās visa ģimene varēja kopīgi darboties, veidojot dažādas figūras, rakstus gan pērlīšu tehnikā, gan no papīra. Katrs savu rokdarbu varēja paņemt sev līdzi kā piemiņu par notikušajiem svētkiem. Festivāla ietvaros apmeklētājus iepriecināja arī teatralizēta koncertprogramma “Ģimenes tradīciju pūra lāde”, kurā piedalījās tādi pazīstami kolektīvi kā Daugavpils baltkrievu kultūrizglītojošās biedrības “Uzdim” vokālais ansamblis “Kupaļinka”, Daugavpils novada kultūras centra tautas deju ansamblis “Līksme”, Daugavpils ukraiņu kultūras biedrības “Mrija” ansamblis, Skrudalienas pagasta vokālais ansamblis “Līgaviņas”. Katrs kolektīvs bija sagatavojis teatralizētu priekšnesumu, apspēlējot vienu no galvenajiem notikumiem ģimenes dzīvē – kāzas. Kolektīvi atbilstoši savas tautības tradīcijām parādīja dažādus kāzu ceremonijas etapus – meitu raudzības, līgavas bildināšanu, vecmeitu ballīti, precības. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja redzēt ģimenes dzimšanu dažādu tautu tradīcijās, meklējot kopīgo un atšķirīgo, tādējādi iepazīstot arī citu mazākumtautību kultūras tradīcijas.
Šis projekts Skrudalienas pagasta un Daugavpils novada mazākumtautību iedzīvotājiem deva iespēju pievērsties savas kultūras tradīciju saglabāšanā, jo sevišķi tādēļ, ka Skrudalienas pagastā ir vērojama nacionālā dažādība. Te dzīvo gan krievu, gan baltkrievu, gan ukraiņu, gan poļu un latviešu tautību iedzīvotāji, tāpēc ir svarīgi veltīt pastiprinātu lomu multikulturālajai attīstībai, attīstot novada kultūrvides daudzveidību un ļaujot mazākumtautību pārstāvjiem apzināt sevi kā nozīmīgu Latvijas kultūrtelpas daļu.
Ar Skrudalienas pagasta pārvaldes sniegto finansiālo atbalstu festivāla laikā tika organizētas arī ģimeņu sporta spēles, jautra radošā darbnīca, kā arī piepūšamās atrakcijas bērniem.
Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda, a/s Latvijas Valsts meži, Latgales reģiona attīstības aģentūras un Skrudalienas pagasta finansiālajam atbalstam, Skrudalienas pagastā pirmo reizi notika ģimeņu svētki, par kuriem iedzīvotājiem paliks jaukas un neaizmirstamas atmiņas, ar jauniem iespaidiem un gūtām zināšanām kultūras jomā.
Projekts “Skrudalienas pagasta mazākumtautību kultūras tradīcijas ģimenes dzīvē” tika veiksmīgi īstenots no 2015.gada 15.maija līdz 2015.gada 10.jūnijam.