Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana – 2.posms

Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros biedrība „Silenes stariņi” ir uzsākusi projekta „Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana – 2.posms”, Nr. 13-03-ZL16-Z401201-000001 īstenošanu.
Ar šo projektu tiek turpināta Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana. Iepriekšējā posmā sadarbībā ar būvfirmu SIA „Borg” tika izbūvēta laivu piestātne, ierīkots gājēju celiņš un iztīrīta no ūdenszālēm daļa ezera krasta. Savukārt, turpinot labiekārtošanas darbus, Sila ezera krastā tiks uzstādīts bērnu komplekss, kas nodrošinās aktīvu atpūtu pie ūdens arī ģimenēm ar bērniem, kā arī iegādāta četrvietīga laiva ezera apsekošanai un makšķerēšanai. Projekta ietvaros biedrība iegādāsies arī krūmgriezi, ar kura palīdzību tiks uzturēta pievilcīga vide ezera krastā, nopļaujot zāli un sakopjot aizaugušos krūmus.
90% no projekta izdevumiem finansē Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), 10% Daugavpils novada dome. Kopējās izmaksas sastāda EUR 4 642,90. Projektu plānots pabeigt līdz 2014.gada 31.augustam.

 

Biedrība „Silenes stariņi” uzsāk projekta „Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana – 2.posms” īstenošanu
Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros biedrība „Silenes stariņi” ir uzsākusi projekta „Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana – 2.posms”, Nr. 13-03-ZL16-Z401201-000001 īstenošanu.
Ar šo projektu tiek turpināta Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana. Iepriekšējā posmā sadarbībā ar būvfirmu SIA „Borg” tika izbūvēta laivu piestātne, ierīkots gājēju celiņš un iztīrīta no ūdenszālēm daļa ezera krasta. Savukārt, turpinot labiekārtošanas darbus, Sila ezera krastā tiks uzstādīts bērnu komplekss, kas nodrošinās aktīvu atpūtu pie ūdens arī ģimenēm ar bērniem, kā arī iegādāta četrvietīga laiva ezera apsekošanai un makšķerēšanai. Projekta ietvaros biedrība iegādāsies arī krūmgriezi, ar kura palīdzību tiks uzturēta pievilcīga vide ezera krastā, nopļaujot zāli un sakopjot aizaugušos krūmus.
90% no projekta izdevumiem finansē Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), 10% Daugavpils novada dome. Kopējās izmaksas sastāda EUR 4 642,90. Projektu plānots pabeigt līdz 2014.gada 31.augustam.